Crime Catcher

Rate this post

Crime Catcher – Phần mềm chống trộm bằng webcam

Chức năng thông thường nhất của webcam mà ai cũng biết đó là dùng để nói chuyện hay hội thảo trực tuyến. Ngoài ra, webcam còn một chức năng không kém phần quan trọng nữa là dùng làm thiết bị chống trộm cắp với sự hỗ trợ của Crime Catcher.

Chức năng của Crime Catcher là ghi lại mọi hình ảnh chuyển động trước ống kính của webcam, nếu không có sự chuyển động thì nó sẽ không ghi lại. Chuyển động sẽ được ghi lại dưới dạng từng bức ảnh hoặc là các đoạn video. Nó còn có thể phát ra tiếng chuông báo động rồi gửi những hình ảnh đó đến hộp thư của bạn. Hơn thế, nó còn có thể mở một phần mềm tự động quay số điện thoại báo cho bạn biết trong trường hợp bạn không có ở nhà.

Crime Catcher - Phần mềm chống trộm bằng webcam

Giao diện Crime Catcher

Vài thông tin thêm về Crime Catcher

Để khởi chạy chương trình này, đầu tiên, bạn cần xác lập các tính năng chính cho chương trình trong phần Detection > Options:

Motion detection

 •  Capture settings: Xác lập số hình cần ghi lại trong một giây.
 •  Time Delay: Thời gian chờ để chương trình được thực hiện.
 •  Permanent Objects: Giới hạn lượng hình ảnh trùng khi ghi được, nếu trùng lập nhiều thì chương trình sẽ xoá bỏ.
 • Sound: Chọn chuông báo động cảnh báo

Camera

 • Sensitivity: Ghi lại hình ảnh chuyển động mà nó phát hiện và chọn kích thước hình ảnh.
 • Image Properties: Thiết lập thông số của hình ảnh.
 • Web Page Mode: Gíup bạn đưa những hình ảnh mà bạn chụp đuợc lên trang web của bạn (nếu có).

lnternet settings 

 • Cho phép phần mềm tự động quay số kết nối Internet và gửi email có chứa hình ảnh mà nó chụp được cho bạn.

Miscallenous

 •  Report settings: Chọn nơi lưu trữ hình ảnh mà chương trình bắt lại được trên ổ cứng.
 •  Program Launcher: Cho phép tự mở một chương trình nào đó khi ghi nhận được kẻ đột nhập, như mở chương trình tự động quay số điện thoại để thông báo cho bạn
 •  Security: Thiết lập mật khẩu cho chương trình.
 •  Scheduler: Thiết lập thời gian giám sát, bạn có thể tuỳ chỉnh nó giám sát 24/24 giờ cũng được.