Đánh số trang trong Word

Rate this post

Khi bạn làm một bài báo cáo hay một bài tiểu luận thậm chí là đồ án của bạn, bắt buộc văn bản của bạn phải được đánh số trang cho nó. Bạn biết đánh số trang ngay từ trang bìa hay trang đầu tiên của văn bản nhưng bạn không biết được làm thế nào có thể đánh từ một trang bất kì trở đi mà không phải là trang đầu nữa. Bạn hãy theo dõi bài viết sau để biết cách làm nhé.

Thao tác đánh số trang trong Word từ 2003 đến 2013 chắc chắn đã quá quen thuốc đối với các bạn sinh viên khi thường xuyên phải làm báo cáo, tiểu luận rồi. Nhưng vấn đề đặt ra là bạn muốn đánh số trang từ trang thứ 3 trở đi hay từ một trang bất kì thì phải làm như thế nào thay vì bạn đánh từ đầu trang.

Đánh số trang từ một trang bất kỳ nào đó trong Word

Bước 1: Trước tiên bạn đặt con trỏ chuột tại vị trí trang mà bạn muốn bắt đầu đánh số thứ tự trang. Bạn vào mục tab Page Layout tiếp đến Breaks rồi đến Next Page. Mục Next Page nó có tác dụng chính trong quá trình tách trang, để Word có thể nhận diện là có hai trang riêng biệt thay vì thành một trang, sẽ gây nên tình trạng đánh số trang trong Word bị sai lệch.

Đánh số trang trong Word

Đặt con trỏ chuột

Bước 2: Bạn tiếp tục vào tab Insert chọn PageNumber rồi chọn Format Page Numbers…để có thể chọn định dạng số trang. Tại hộp lệnh này sẽ cho bạn đánh số trang tại trang nào mà bạn muốn.

Đánh số trang trong Word

Chọn định dạng số trang

Một lưu ý nhỏ, mọi định dạng mà bạn đánh số trang trong Word 2003 hay 2007 hoặc phiên bản cao cơn đều sử dụng duy nhất lệnh này nhé.

Bước 3: Tại cửa sổ của Page Number Format trong ô Start at bạn điền cho nó giá trị là 1 rồi ấn OK. Mục đích của ô này là bắt đầu đánh số trang từ tang đều tiên  nên mình đặt là 1, bạn có thể chọn số trang khác nhé tùy theo mục đích của bạn.

Đánh số trang trong Word

Điền cho nó giá trị

Bước 4: Bạn tiến hành gõ số trang cho văn bản. Bạn vào tab InsertPage NumberBottom of Page rồi ban chọn kiểu số trang mà ban muốn đánh dấu, mình chọn là đánh vào phần footer bạn có thể chọn vào header hay đâu đó tùy bạn.

Đánh số trang trong Word

Gõ số trang cho văn bản

Bước 5: Sau đó bạn nhìn thanh Ribbon và bạn click và tắt Link to Previous. Đây là cách để bạn có thể ngắt giữa trang mà bạn muốn bắt đầu đánh số trang với các trang trước đó.

Đánh số trang trong Word

Ngắt giữa trang

Bước 6: Tại bước này bạn kéo lên các trang trên rồi bạn xóa đi phần đánh số trang ở các trang trước đi.

Bước 7: Để hoàn thành quá trình đánh số trang từ trang bạn muốn bạn Click Close Header and Footer là được.

Đánh số trang trong Word

Hoàn thành thao tác

Bạn hoàn toàn có thể làm tương tự với những phần không cần đánh số trang trong văn bản. Bạn có thể bắt đầu đánh số trang từ trang bất kỳ, có thể là 2, 5 hoặc 9 ….miễn là nằm trong giới hạn trang văn bản của bạn.

Trên đây, taichua.com vừa cùng các bạn tiến hành đánh số trang trong Word từ trang bất kỳ, từ đó bạn có thể lựa chọn một trang bất kỳ để đánh số thay vì bạn phải chèn số trang từ đầu.