...

Double Commander

Rate this post

Double Commander –  Quản lý các tập tin trên máy tính.

Double Commander là một giải pháp phần mềm đơn giản và hiệu quả, giúp bạn duyệt các tập tin và thư mục cá nhân của bạn một cách hiệu quả hơn.

Các cửa sổ chính của ứng dụng được phân cách bởi hai mặt bên cạnh cho phép bạn xem các nội dung của hai phân vùng khác nhau và duyệt qua các thư mục một cách dễ dàng.

Đối với mỗi tập tin, hình ảnh hoặc thư mục, các chi tiết như tên, mở rộng, kích thước, ngày tháng và các thuộc tính được hiển thị trong danh sách.

ownload Double Commander -   Quản lý các tập tin trên máy tính.

Download Double Commander –   Quản lý các tập tin trên máy tính.

Một chức năng quan trọng của Double Commander là nó cho phép bạn đóng gói các tập tin ZIP, LZMA, TAR, BZ2, TBZ, GZ và TGZ lưu trữ bằng cách chọn phương pháp nén bạn quan tâm. Ngoài ra, bạn có thể tạo các liên kết tượng trưng, ​​thay đổi các thuộc tính dấu thời gian và các thuộc tính, xem các thuộc tính tập tin và tính toán không gian chiếm đóng bởi một tập tin cụ thể.

Hơn nữa, chương trình cho phép bạn so sánh hai tập tin theo nội dung của họ, thay đổi định dạng mã hóa cho mỗi một và xem tất cả những sự khác biệt được xác định. Tính năng này rất hữu ích cho những người dùng cần phải so sánh hai tài liệu có nội dung giống hệt nhau, nhưng vẫn có vài từ hoặc câu khác nhau.

Double Commander cho phép bạn quản lý các tập tin trên máy tính của bạn.

Double Commander cho phép bạn quản lý các tập tin trên máy tính của bạn.

Các chức năng tìm kiếm cho phép bạn tìm các file yêu thích của bạn theo kích cỡ, bao gồm văn bản, ngày tạo và file mask. Bằng cách này, bạn có thể tìm kiếm một thư mục cho các tài liệu cụ thể dễ dàng.

Ngoài ra, bạn có thể sắp xếp chúng theo tên, ngày, thuộc tính hoặc kích thước. Bằng cách truy cập vào menu Commands bạn có thể trao đổi các tấm là tốt.

Double Commander so sánh và đồng bộ hóa các thư mục đối xứng hoặc không đối xứng

Double Commander so sánh và đồng bộ hóa các thư mục đối xứng hoặc không đối xứng

Tuy nhiên, một nhược điểm của chương trình này là nó không cho phép bạn di chuyển các tập tin từ một phân vùng khác bằng cách kéo và thả.

Tất cả các bạn có thể làm là để duyệt hai phân vùng khác nhau và xem nội dung của họ, xóa và đổi tên các thư mục và tập tin, hoặc chỉ đơn giản là hãy gắn chúng vào Start.

Các tính năng chính của Double Commander 

 • So sánh và đồng bộ hóa các thư mục đối xứng hoặc không đối xứng
 • Hai tấm tương tự
 • Một số tùy chọn sắp xếp
 • Hỗ trợ lưu trữ
 • Chỉnh phím tắt
 • Hình ảnh so sánh tập tin / khác
 • Được xây dựng trong trình xem tập tin và soạn thảo văn bản.
 • Lau sạch tập tin một cách an toàn
 • Tất cả các hoạt động có thể được xếp hàng trong nền
 • hỗ trợ Unicode
 • Hỗ trợ Total Commander WCX, WDX và WLX của Windows plug-ins

Tóm lại, Double Commander có ích cho những người dùng cần phải duyệt qua các máy tính của họ và xem nội dung của hai phân vùng khác nhau cùng một lúc.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.