...

Drive Adviser

Rate this post

Drive Adviser – thông báo về các vấn đề ổ cứng

Drive Adviser là một công cụ để thúc đẩy ổ đĩa AC điện áp thấp của ABB. Việc xây dựng trong dự toán tiết kiệm năng lượng tính toán tiết kiệm tiềm năng trong các ứng dụng máy bơm và quạt.

Phần mềm này tạo ra một báo cáo tùy chỉnh dựa trên sự lựa chọn trong việc áp dụng và có thể gửi nó như là một PDF. Chương trình thông báo cho bạn nếu một trong những ổ cứng gắn vào máy tính của bạn là có rắc rối có thể dẫn đến một sự thất bại.

Drive Adviser

Drive Adviser – Nhận thông báo về các vấn đề ổ cứng.

Tất cả các nhà sản xuất máy tính lớn hiện nay vô hiệu hóa thông báo SMART thậm chí loại bỏ các tùy chọn để kích hoạt lại chúng từ BIOS. Công cụ này bỏ qua những khối lập một tỷ lệ phần trăm sức khỏe cho ổ đĩa của bạn. 100% sức khỏe là hoàn hảo và bất cứ điều gì ít hơn là một nhà nước thất bại.

Drive Adviser này sẽ thông báo cho bạn trên màn hình cũng như qua email nói tên của bạn của máy tính với một ổ đĩa không cũng như các ký tự ổ đĩa là có vấn đề. Nếu bạn tiếp tục sử dụng một ổ đĩa cứng trong một nhà nước thất bại ổ Cố vấn sẽ thông báo cho bạn nếu sức khỏe của ổ đĩa thêm xấu đi.

Drive Adviser thông báo trên màn hình, email với một ổ đĩa 

Drive Adviser thông báo trên màn hình, email với một ổ đĩa 

Người sử dụng có thể được phân phối lại một cách tự do và sử dụng của nó được phép của tổ chức thương mại. Nếu người dùng chọn để cung cấp một email hợp lệ cho các thông báo sức khỏe ổ đĩa, địa chỉ thư điện tử sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích đó và sẽ không được chia sẻ hoặc sử dụng bởi bất cứ ai khác cho bất kỳ mục đích nào khác.

Drive Adviser được thiết kế để thực hiện các khía cạnh kỹ thuật của ổ cứng Heath với người sử dụng máy tính mỗi ngày. Đây là một ứng dụng miễn phí được phát triển để giúp bạn chọn ABB ổ AC điện áp thấp chính xác cho công việc.

Drive Advise thông báo nếu ổ cứng gắn vào máy tính có rắc rối.

Drive Advise thông báo nếu ổ cứng gắn vào máy tính có rắc rối.

Công cụ này tạo ra một báo cáo cá nhân dựa trên sự lựa chọn trong việc áp dụng và có thể gửi nó như là một PDF. Drive Advise hỗ trợ các thế hệ mới của ổ đĩa ABB toàn tương thích. Nó cũng bao gồm một trong xây dựng dự toán tiết kiệm năng lượng mà tính toán các khoản tiết kiệm tiềm năng trong các ứng dụng máy bơm và quạt.

Các tính năng chính của Drive Advise

  • Nhận thông báo về các vấn đề ổ cứng.
  • Kỹ thuật của ổ cứng Heath.
  • Thông báo trên màn hình, email với một ổ đĩa không cũng như các ký tự ổ đĩa có vấn đề.
  • Thông báo nếu ổ cứng gắn vào máy tính có rắc rối.

Nhìn chung, phần mềm Drive Adviser  là một phần mềm đơn giản và miễn phí. Chỉ cần nhấp vào nút download để có được những chương trình miễn phí. Sau đó bạn luôn luôn có thể tạo bản sao lưu các tập tin của mình

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.