...

EF Duplicate Files Manager Portable

Rate this post

EF Duplicate Files Manager Portable – Tìm kiếm và loại bỏ file trùng lặp

EF Duplicate Files Manager Portable là một phần mềm hỗ trợ ngời dùng tìm kiếm và loại bỏ các file trùng lặp với các định dạng phổ biến. Đây là phiên bản di động của EF Duplicate Files Manager, một ứng dụng được thiết kế để giúp bạn xác định vị trí và loại bỏ bản sao từ máy tính của bạn, để giải phóng không gian, giúp người dùng tìm ra và loại bỏ các file trùng lặp.

Download EF Duplicate Files Manager Portable 

Download EF Duplicate Files Manager Portable 

Đây được coi là một ứng dụng chuyên dụng được thiết kế để giúp bạn tìm ra và loại bỏ những file trùng lặp và có thể phân tích nội dung của tập tin lưu trữ với những định dạng phổ biến. Ứng dụng này cho phép bạn có thể tìm kiếm theo nhiều tiêu chí khác nhau như: cùng tên, cùng nội dung, cùng kích thước, các file không cần thiết lưu trữ trên máy tính hoặc máy chủ,…

Tìm kiếm các file theo tiêu chí: cùng tên, cùng kích thước, cùng một nội dung, các file không cần thiết lưu trữ trên máy tính hoặc máy chủ. Ngoài ra nó có thể phân tích nội dung của tập tin lưu trữ.

EF Duplicate Files Manager Portable

phần mềm tìm kiếm và loại bỏ các file trùng lặp với các định dạng phổ biến

Hỗ trợ các định dạng phổ biến như (7-Zip, ACE, ARC, ARJ, BZIP2, CAB, CPIO, GZIP, LHA, RAR, RPM, SFX, SQX, TAR, TBZ, TGZ, Zip, Zip64, ZOO), tập tin hình ảnh (IMG, ISO9660).

Hỗ trợ các ngôn ngữ sau: Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Ả Rập, Bungari, Catalan, Trung Quốc, Hà Lan, tiếng Pháp, tiếng Do Thái, Hungary, Ý, Nhật, Hàn Quốc, Rumani, Nga, Tây Ban Nha, Thụy Điển, tiếng Ukraina.

Giao diện của chương trình là ưa nhìn và đơn giản để làm việc với. Bạn có thể bắt đầu bằng cách chọn thư mục hoặc khối lượng để nhìn vào, và tiến hành các nhiệm vụ quét.

Khi kết quả được hiển thị, bạn có thể kiểm tra tên, kích thước, ngày sửa đổi, thuộc tính, vị trí và loại của mỗi tập tin. Các nhóm trùng lặp được mã màu, vì vậy bạn có thể dễ dàng nhận ra chúng.

EF Duplicate Files Manager Portable Xác định vị trí và loại bỏ bản sao từ máy tính.

EF Duplicate Files Manager Portable Xác định vị trí và loại bỏ bản sao từ máy tính.

Nếu bạn truy cập vào “Options” khu vực, bạn có thể lọc tìm kiếm của bạn (ví dụ như cùng một tên, kích thước hoặc nội dung, bỏ qua các tập tin không dài, loại trừ các thư mục). Nhưng bạn cũng có thể kích hoạt tính năng di động của EF Duplicate Files Manager Portable để chọn tất cả các bản sao, sắp xếp các mục (ví dụ như bằng tên, mở rộng, thời gian), sao chép, di chuyển, đổi tên và xóa các tập tin, xuất danh sách, thuộc tính xem tập tin, tùy chỉnh thanh công cụ, và nhiều hơn nữa .

Khi sử dụng chương trình đòi hỏi một lượng thấp của tài nguyên hệ thống, nhanh chóng kết thúc một công việc quét, bao gồm một tập tin trợ giúp cũng được vẽ với bức ảnh chụp và không đóng băng, sụp đổ hoặc bật lên lỗi trong quá trình thử nghiệm.

Các tính năng chính EF Duplicate Files Manager Portable

  • Tìm kiếm và loại bỏ file trùng lặp.
  • Xác định vị trí và loại bỏ bản sao từ máy tính.
  • Phân tích nội dung của tập tin lưu trữ với những định dạng phổ biến .
  • Giao diện ưa nhìn và đơn giản .
  • Hỗ trợ các ngôn ngữ sau: Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Ả Rập….

Yêu cầu hệ thống

  • Một máy tính Pentium.
  • Microsoft Windows 32/64-bit.
  • 3 MB không gian ổ cứng.

Nói tóm lại, EF Duplicate Files Manager là một chương trình hữu ích giúp bạn tìm ra và loại bỏ các tập tin trùng lặp với cùng tên, cùng kích thước, cùng một nội dung trên chỉ định đường dẫn, file đó chiếm vị trí lưu trữ nên không cần thiết trên máy tính của bạn hoặc máy chủ của bạn.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.