...

Favorite Lock Screen

Rate this post

Favorite Lock Screen  – Cài đặt hình ảnh màn hình khóa.

Favorite Lock Screen là một ứng dụng đơn giản được thiết kế để giúp bạn quản lý các hình ảnh được hiển thị khi màn hình Windows Lock được kích hoạt. Nó cho phép bạn tải một hình ảnh cụ thể lưu trữ cục bộ, nhưng nó cũng có khả năng lựa chọn một hình ảnh ngẫu nhiên từ một thư mục nhất định khi đăng nhập.

Các ứng dụng có thể được cài đặt trên máy tính của bạn không cần thiết như là không có cấu hình phức tạp được yêu cầu. Người mới không nên chạy vào bất kỳ vấn đề và các chương trình có thể được truy cập dễ dàng từ các shortcut trên desktop mới được tạo ra.

Download Favorite Lock Screen  - Cài đặt hình ảnh màn hình khóa.

Download Favorite Lock Screen  – Cài đặt hình ảnh màn hình khóa.

Thiết lập một tập tin hình ảnh được lưu trữ tại địa phương như hình ảnh màn hình khóa của bạn hoặc có nó thay đổi tự động ở mọi logon, với tiện ích nhẹ này. Tuy nhiên, điều đáng nói đến là một tài khoản người dùng với quyền quản trị cần phải được sử dụng để khởi động các ứng dụng để đảm bảo nó có thể hoạt động một cách chính xác.

Trong khi thay đổi mặc định chỉ cần ứng dụng này là đủ dễ dàng thậm chí không có một tiện ích chuyên ngành để giúp bạn ra ngoài, một số người dùng có thể tìm thấy những phương pháp được cung cấp bởi ứng dụng này để được thuận tiện hơn.

Bạn có thể chọn bất kỳ định dạng JPG, PNG, GIF hoặc ảnh BMP tập tin được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của bạn và thiết lập làm hình Screen Lock của bạn với rất ít nỗ lực. Một bản xem trước nhỏ được hiển thị trong cửa sổ chương trình để giúp bạn đảm bảo các tập tin bên phải đã được chọn.

Cài đặt khóa hình ảnh màn hình mong muốn của bạn với một vài cú click chuột

Cài đặt khóa hình ảnh màn hình mong muốn của bạn với một vài cú click chuột

Ngoài việc thiết lập khóa hình ảnh màn hình mong muốn bằng tay, nó có thể có các ứng dụng chọn một hình ảnh ngẫu nhiên từ một thư mục nào đó trong lúc đăng nhập / đăng xuất.

Tuy nhiên, bạn cần phải đảm bảo tất cả các tập tin hình ảnh được lưu trữ trong thư mục chỉ định có kích thước đúng như chương trình không xác minh, nếu những hình ảnh thực sự phù hợp với màn hình của bạn và không có bộ lọc có thể được thiết lập.

 Tính năng chính Favorite Lock Screen

  • Tiện ích đơn giản mà không có yêu cầu đặc biệt.
  • Đặt mong muốn khóa hình ảnh màn hình của bạn với một vài cú click chuột
  • Cài đặt hình ảnh màn hình khóa / bắt đầu yêu thích của bạn trên Windows
  • Bản cài đặt một khóa lựa chọn ngẫu nhiên
  • Hỗ trợ các định dạng tập tin hình ảnh: JPG, PNG, GIF và BMP…

Nhìn chung, Favorite Lock Screen là một trọng lượng nhẹ, tiện ích không vô nghĩa cho phép bạn thay đổi màn hình của Windows Lock và có thể thiết lập một cái mới tự động khi đăng nhập. Nó cung cấp một phạm vi khá hạn chế về tính năng, nhưng nó là rất dễ dàng để sử dụng.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.