Filseclab PerFsonal Firewall Professional Edition

Rate this post

Filseclab PerFsonal Firewall Professional Edition – Phần mềm bảo mật

Filseclab Personal Firewall Professional Edition là một trong những chương trình quan trọng nhất của Filseclab, nó cung cấp khả năng bảo vệ bảo mật hơn cho máy tính của bạn, và chặn mọi sự tấn công từ virus, worm, trojan, adware/spyware chính, khả năng cập nhật nhận dạng trực tuyến tự động hay bạn cũng có thể tự thêm vào các nhận dạng riêng.

Chương trình cũng cung cấp khả năng kiểm soát các trang web và ngăn chặn một số trang web chứa mã độc hoặc nội dung không phù hợp có thể gây hại cho máy tính. Chương trình cũng giúp bảo vệ mật khẩu cho các quy ước và cấu hình hệ thống máy tính. Với Filseclab Personal Firewall Professional Edition, bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi tự do lướt web mà không cần phải lo lắng các tấn công độc hại

Filseclab Personal Firewall Professional Edition

Phần mềm bảo mật máy tính miễn phí

Tính năng Filseclab Personal Firewall Professional Edition

  • Cơ chế lọc kép cung cấp khả năng bảo vệ 2 lớp.
  • Các nhận dạng số giúp bạn đánh dấu các chương trình tin cậy.
  • 7 mode lớn tích hợp có thể áp dụng cho mọi yêu cầu đa dạng của bạn.
  • Khả năng giám sát thời gian thực tiên tiến hiển thị rõ các hành vi lưu thông mạng.
  • Trình tạo các qui ước tương tác rất đơn giản và dễ sử dụng.
  • Bảo vệ mật khẩu cho mọi qui ước và cấu hình.
  • Dễ dàng sao lưu hay phục hồi các qui ước.
  • Kiểm soát trang web tiện lợi.
  • Hỗ trợ 2 dạng tập tin ghi nhập, ASCII và dạng nhị phân.
  • Hỗ trợ update trực tuyến các qui ước, biểu đồ lưu thông, bảo vệ quyền riêng tư, Windows Security Center, cảnh báo nổi cùng các tính năng đặc biệt khác.