Google Maps Downloader

Rate this post

Google Maps Downloader – Chụp ảnh từ Google Maps

Google Maps Downloader là một ứng dụng đáng tin cậy nhằm tải bản đồ từ Google ở ​​tốc độ cao. Kết quả là một bộ sưu tập các hình ảnh nhỏ mà có thể được kết hợp trong một bản đồ lớn hơn. Điều này có thể phục vụ trong nhiều dự án lớn, từ việc tạo ra một bản đồ để thuyết trình và hướng dẫn.

Google Maps Downloader hoàn thành thành công cả trong những điều kiện, cung cấp phương tiện đơn giản để nhanh chóng lấy bản đồ ở độ phân giải cao. Ngoài ra, nó rất dễ dàng để sử dụng và tích hợp một tập tin trợ giúp mở rộng cho người sử dụng lần đầu tiên.

phần mềm chụp ảnh Google Maps

Phần mềm chụp ảnh Google Maps

Người dùng nên tạo một dự án mới cho mỗi bản đồ, trong trường hợp bạn cần các dự án trước sau. Ứng dụng này đòi hỏi bạn phải cung cấp dữ liệu địa lý như vĩ độ và kinh độ, cũng như mức độ zoom và thư mục đầu ra

Một khi bạn nhấn vào nút Download, bạn chỉ cần ngồi và chờ đợi kết quả. Trong thử nghiệm Google Maps Downloader cho ra kết qua trong khoảng thời gian trung bình là 2phút, mặc dù đôi khi còn phụ thuộc vào vị trí hay bản đồ mà người dùng chụp
Theo mặc định, bản đồ được chia thành nhiều phần nhỏ hơn, nhưng các ứng dụng có kết hợp hình ảnh mà có thể đặt các khối với nhau ngay lập tức. Bạn có thể sử dụng phần mềm xem Bản đồ tích hợp để xem các bản đồ chính thức.

phần mềm chụp ảnh Google Maps Downloader

Giao diện chức năng Google Maps Downloader

Tính năng chính của Google Maps Downloader

  • Chụp ảnh từ google maps. 

  • Tra cứu bản đồ dễ dàng. 

  • Hỗ trợ nhiều định dạng ảnh khác nhau

  • Hình ảnh có độ phân giải cao

  • Ghép các hình ảnh nhỏ thành một bản đồ lớn

  • Dễ dàng xác định vị trí, địa điểm để tìm và chụp hình

Google Maps Downloader là phần mềm hầu như tất cả người dùng đều cần thiết chi phép người dùng có thể tra thông tin địa chỉ cũng như bản đồ 1 cách dễ dàng.