Hàm BETAINV trong Excel và cách sử dụng

Rate this post
Đối với một nhân viên kế toán thì việc đầu tiên là họ phải biết đến các hàm toán học cũng như cách sử dụng của các hàm toán học này.

Đối với một nhân viên kế toán thì việc đầu tiên là họ phải biết đến các hàm toán học cũng như cách sử dụng của các hàm toán học này. Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu thêm một hàm toán học khác đó chính là Hàm BETAINV.

Hàm BETAINV trong Excel

 

Hàm BETAINV trong Excel làm hàm để lấy giá trị đảo của hàm lũy tích BETADIST, hàm BETAINV hỗ trợ bạn tính toán các giá trị đảo của hàm lũy tích BETADIST. Để giúp bạn hiểu hơn về cú pháp cũng như cách dùng về hàm này, hãy cùng với theo dõi bài viết này chúng tôi nhé.

Cú pháp thực hiện: BETAINV(probability, alpha, beta, A, B)

Với:

  • Probability được gọi là xác suất của biến cố x trong phân phối xác suất tích lũy beta.
  • Alpha là tham số của phân phối.
  • Beta là tham số của phân phối.
  • A là cận dưới của khoảng x(mặc định giá trị này = 0).
  • B là cận trên của khoảng x(mặc định giá trị này = 1).
  • Hàm BETAINV trả về giá trị lỗi #VALUE! nếu đối số không phải là số.
  • Hàm BETAINV trả về giá trị lỗi #NUM nếu Alpha hoặc Beta <=0.
  • Hàm BETAINV trả về giá trị lỗi #NUM nếu Probability >1 hoặc Probability <=0.
  • Hàm BETAINV sẽ sử dụng giá trị mặc định của A, B nếu bạn không nhập vào giá trị này.
  • Hàm BETAINV trả về giá trị lỗi #NA nếu không hội tụ sau 100 lần lặp.

Hướng dẫn sử dụng hàm BETAINV trong Excel

Nhập vào excel các giá trị thực tế tương ứng với các tham số của hàm BETAINV.

hướng dẫn hàm BETAINV trong Excel - bước 1

Nhập vào công thức tính giá trị đảo của hàm lũy tích BETADIST, ta thu được kết quả như sau:

hướng dẫn hàm BETAINV trong Excel - bước 2

Qua bài viết trên, chắc hẳn bạn đã biết cách sử dụng hàm BETAINV trong Excel để lấy giá trị đảo của hàm lũy tích BETADIST. Việc sử dụng hàm toán học này, bạn đã có trong tay công cụ rất đắc lực để hoàn thành công việc tính toán của mình một cách nhanh nhất.