Hàm CHIDIST trong Excel và cách sử dụng

Rate this post
Hàm CHIDIST là hàm dùng để thực hiện tính toán về xác suất của một phân bố khi phân bố này bình phương.

Hàm CHIDIST là hàm dùng để thực hiện tính toán về xác suất của một phân bố khi phân bố này bình phương. Hàm CHIDIST là một hàm thuộc dạng hàm tương thích cho phép xác định tính đúng đắn của giả thuyết ban đầu. Với bài viết này, bạn sẽ biết cách để sử dụng hàm CHIDIST trong Excel để thực hiện quá trình trên.

Hàm CHIDIST trong Excel

Hàm CHIDIST thực hiện tính toán với giá trị tham số là số bậc tự do và một tham số dạng số cần đánh giá phân bố của nó đã được định sẵn. Khi đó, các giả thuyết của bạn sẽ được đánh giá nhanh chóng khi bạn thực hiện hàm này.

Cú Pháp thực hiện: CHIDIST(x,deg_freedom)

Với

  • X : Là giá trị đang cần đánh giá phân bố của nó. Giá trị này là giá trị bắt buộc.
  • Deg_freedom : Là Số bậc tự do và cũng là giá trị bắt buộc.

Lưu ý:

  • Nếu hàm trả về giá trị #VALUE! có nghĩa là x không ở dạng số.
  • Nếu hàm trả về giá trị #NUM! nếu x<0.
  • Nếu hàm trả về giá trị #NUM! deg_freedom > 10^ 10 hoặc deg_freedom < 1.
  • Nếu deg_freedom không phải là một số nguyên thì khi đó hàm sẽ tự động chuyển nó thành một số nguyên.
  • CHIDIST=P(X>x), với X là biến xố ngẫu nhiên nhân 2.

Cách sử dụng hàm CHIDIST trong Excel

Để giúp bạn hiểu hơn về cách sự dụng hàm này, chúng tôi sẽ đưa ra ví dụ để hướng dẫn bạn sử dụng hàm này

Bạn nhập vào excel các giá trị thực tế của bạn tương ứng với các tham số của hàm trong các ô excel. Ở ví dụ minh họa này, chúng ta tính toán với các giá trị tham số: Giá trị muốn đánh giá phân bố là 15.25 với Bậc tự do là 8.

Hàm CHIDIST trong Excel

Khi đó, bạn nhập công thức tính tại ô C8. Kết quả nhận được sẽ là 0.054462818.

Hàm CHIDIST trong Excel

Với ví dụ minh họa trên, bạn đã biết cách sử dụng hàm CHIDIST trong Excel, bạn cần phải chú ý khi nhập dữ liệu, các tham số trong hàm phải ở dạng số. Ngoài ra, số bậc tự do sẽ được hàm tự động chuyển sang dạng số nguyên nếu cần thiết.