Hàm CRITBINOM trong Excel và cách sử dụng

Rate this post
CRITBINOM thuộc loại hàm tương thích tính toán về đại lượng phân bố nhị thức tích lũy. Sau đây là cách sử dụng hàm CRITBINOM trong Excel mà bạn cần biết.

Excel là phần mềm ứng dụng văn phòng. Và khi nói đến Excel thì không thể không nói đến các hàm, trong số đó thì CRITBINOM là một trong những hàm Excel thuộc vào loại hàm tương thích tính toán về đại lượng phân bố nhị thức tích lũy.

Tuy nhiên là không phải ai cũng biết cách sử dụng hàm này. Vậy để chi tiết và rõ ràng hơn thì bài viết dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn đến bạn cách dùng hàm CRITBINOM trong Excel và ví dụ minh họa để bạn có thể áp dụng hàm này vào trong công việc của mình.

Hàm CRITBINOM trong excel sẽ trả về giá trị nhỏ nhất sao cho phân bố nhị thức tích lũy lớn hơn hoặc bằng một giá trị tiêu chí được đặt ra từ trước. Hàm này thường được sử dụng cho các ứng dụng bảo đảm chất lượng của các sản phẩm được sản xuất ra tại một nhà máy hay là một xí nghiệp nhất định.

Hướng dẫn cách dùng hàm CRITBINOM trong Excel 

Cú pháp: CRITBINOM(trials,probability_s,alpha).

Trong đó:

  • Trials: số phép thử Bernoulli, bắt buộc phải có.
  • probability_s: xác suất thành công của mỗi phép thử, bắt buộc phải có.
  • alpha: giá trị tiêu chí, bắt buộc phải có.

Trong khi sử dụng hàm CRITBINOM trong excel thì bạn cần phải chú ý:

  • Nếu có bất kì đối số nào mà không phải dạng số thì hàm CRITBINOM sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE!
  • Nếu trials không phải là số nguyên thì nó sẽ bị cắt cụt.
  • Nếu trials < 0 thì hàm CRITBINOM sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
  • Nếu probability_s < 0 hoặc là probability_s >1 thì hàm CRITBINOM sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
  • Nếu alpha < 0 hoặc alpha > 1 thì hàm CRITBINOM sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!

Để chi tiết hơn thì bạn có thể theo dõi ví dụ dưới đây:

Đầu tiên thì bạn sẽ nhập vào Excel các giá trị thực tế tương ứng với các tham số của hàm vào các ô trong Excel, ở đây chúng tôi lấy ví dụ với số phép thử là 10, xác suất thành công của mỗi phép thử là 0.6 và giá trị tiêu chí là 0.8.

Nhập các giá trị theo cú pháp vào bảng

Nhập các giá trị theo cú pháp vào bảng

Tiếp theo đó, nhập công thức tại ô C9 và kết quả nhận được hiện ra như trong bảng tại hình vẽ:

Kết quả nhận được

Kết quả nhận được

Với các bước đơn giản như chúng tôi giới thiệu ở trên thì chắn chắn là việc dùng hàm CRITBINOM trong excel không còn là vấn đề khó khăn nữa.