Hàm Cumipmt trong Excel và cách sử dụng

Rate this post
Hàm Cumipmt là hàm dùng để tính số tiền lãi cộng dồn phải trả từ kỳ đầu tiên đến kỳ cuối cùng của khoản vay.

Hàm Cumipmt là hàm dùng để tính số tiền lãi cộng dồn phải trả từ kỳ đầu tiên đến kỳ cuối cùng của khoản vay. Khi sử dụng hàm tính toán này, bạn sẽ không phải đau đầu về những con số lớn, phức tạp liên quan đến lĩnh vực tài chính, tiền tệ. Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn cách sử dụng hàm Cumipmt sao cho đúng nhất.

 

hàm Cumipmt trong Excel

Cách sử dụng hàm Cumipmt trong Excel

Cú Pháp:

CUMIPMT(rate, nper, pv, start_period, end_period, type)

Trong Đó:

  • Rate: Được gọi là lãi suất
  • Nper: Tổng số kỳ phải thanh toán
  • Pv: Giá trị hiện tại
  • Start_period: Kỳ đầu tiên
  • End_period: Kỳ cuối cùng
  • Type: Thời hạn thanh toán

Với Type = 0: Thanh toán cuối kỳ

Với Type = 1: Thanh toán đầu kỳ

Để bạn có thể hiểu hơn về công thức, chúng tôi sẽ đưa ra một ví dụ cụ thể như sau.

Cách sử dụng hàm Cumipmt trong Excel - bước 1

Cho bảng tính dưới đây, các giá trị được nhập vào tương ứng với các tham số của hàm trong Excel. Yêu cầu đặt ra là bạn hãy tính ra số lãi phải trả của khoản vay từ kỳ 9 cho đến kỳ 16 và tính ra số lãi phải trả trong tháng thứ nhất.

Với ví dụ này, chúng tôi sử dụng hàm CUMIPMT trên phiên bản Excel 2007. Hãy chú ý theo dõi nhé.

Để tính số lãi phải trả của khoản vay từ kỳ 9 đến kỳ 16, bạn cần nhập công thức tại ô C9 =CUMIPMT(C6/12,C7*12,C8,9,16,0). Khi đó, bạn sẽ nhận được kết quả.

Khi đó, bạn cần chia lãi suất cho 12 để ra lãi suất từng tháng. Nhân số năm phải trả lãi với 12 để có số lần thanh toán.

Cách sử dụng hàm Cumipmt trong Excel - bước 2

Để tính số lãi phải trả trong tháng thứ nhất, bạn cần nhập công thức tại ô C10 =CUMIPMT(C6/12,C7*12,C8,1,1,0). Khi đó, bạn sẽ nhận được kết quả sẽ là:

Cách sử dụng hàm Cumipmt trong Excel - bước 3

Với bài viết này, bạn đã biết cách sử dụng hàm Cumipmt trong Excel để tính số tiền lãi cần phải trả cho khoản vay từ đầu tiên đến kỳ cuối cùng. Việc sử dụng hàm này sẽ giúp bạn rất nhiều trong công việc cũng như học tập.