Hàm DATEDIF trong Excel – Tính số ngày, tháng, năm giữa 2 thời điểm

Rate this post
Hướng dẫn chi tiết cách tính ngày, tháng hoặc năm giữa hai ngày, tháng hoặc năm với hàm DATEDIF trong Excel một cách dễ hiểu nhất.

Thay cho việc thủ công phải đặt bút hay nhẩm tính một khoảng thời gian nào đó thì bây giờ bạn có thể sử dụng hàm DATEDIF trong Excel. Nó sẽ giúp bạn tính toán chính xác trong khoảng thời gian nhanh nhất. Đây là hàm chuyên sử dụng để tính số ngày, tháng hoặc năm giữa hai ngày, tháng hoặc năm. Các bạn có thể dùng hàm từ phiên bản Excel 2003/2007/2010/2013 đến những phiên bản mới nhất.

Thực chất hàm này không có quá trình viết tức là lúc viết nó sẽ không hiển thị trong danh sách hàm gợi ý, nhưng thực tế vẫn tồn tại. Điều này thì không phải dùng máy tính cũng biết được. Hãy tìm hiểu cách sử dụng hàm DATEDIF để biết cách tính số ngày, tháng hoặc năm giữa hai ngày, tháng hoặc năm nhé trong bài viết chia sẻ bên dưới đây nhé.

Hàm DATEDIF

Hàm DATEDIF tính số ngày, tháng, năm

Hướng dẫn dùng hàm DATEDIF trong Excel

Cú pháp:

=DATEDIF(start_day,end_day,unit)

Ý nghĩa:

Start_day: ngày bắt đầu đại diện cho mốc ngày đầu tiên trong khoảng thời gian cần tính.

End_day: ngày kết thúc trong khoảng thời gian cần tính.

Unit: kiểu tính ngày, tháng hoặc năm trong hai ngày, tháng hoặc năm. Cụ thể là có 6 kiểu tính khác nhau:

 • Y: viết tắt của Year, tính khoảng thời gian bằng số năm hoàn tất
 • M: viết tắt của Month, tính khoảng thời gian bằng số tháng hoàn tất.
 • D: viết tắt của Day, tính khoảng thời gian bằng số ngày hoàn tất.
 • MD: kết quả sẽ lấy số ngày lẻ của năm ở giữa hai mốc thời gian cần tính.
 • YM: kết quả lấy số tháng lẻ giữa hai mốc thời gian cần tính.
 • YD: kết quả lấy số ngày lẻ giữa hai mốc thời gian cần tính.

Lưu ý:

 • Trong 6 kiểu trên thì 3 kiểu tính Y, M, D là được sử dụng phổ biến và thông dụng hơn.
 • Giá trị ngày End_day cần phải lớn hơn ngày Start day.
 • Giá trị Unit loại kết quả trả về, vì vậy bạn cần đặt kiểu tính trong dấu ngoặc kép.

Ví dụ:

Cho bảng dữ liệu gồm thông tin nhân viên trong công ty của bạn như dưới đây. Bạn hãy tính tuổi của các nhân viên Kiểu Trang.

Hàm DATEDIF trong Excel

Ví dụ hàm DATEDIF

Áp dụng hàm DATEDIF ta được công thức: =DATEDIF(H8,NOW(),”y”).

Trong đó:

 • H8 : ngày bắt đầu trong khoảng tuổi cần tính.
 • NOW(): lấy ngày tháng năm hiện tại trên máy tính của mình.
 • Y: kiểu tính năm

Và đây chính là kết quả:

Cách sử dụng hàm DATEDIF

Kết quả hàm DATEDIF trong Excel

Giờ đây các bạn có thể dễ dàng sử dụng hàm DATEDIF trong Excel để tính khoảng thời gian giữa hai khoảng thời gian là ngày, tháng hoặc năm. Hy vọng với nó sẽ giúp bạn xử lý dữ liệu hàng ngày nhanh chóng và dễ dàng hơn. Các bạn có thể tham khảo thêm hàm DATE để trả về kết quả của một ngày, tháng, năm cụ thể.