Hàm DATEVALUE trong Excel – Chuyển đổi ngày tháng năm từ văn bản sang số

Rate this post
Để có thể chuyển đổi được ngày tháng năm từ văn bản sang số thì chúng ta có thể dùng hàm DATEVALUE trong Excel, cùng chúng tôi tìm hiểu ngay nhé.

Hàm DATEVALUE trong Excel là hàm chuyển đổi ngày tháng năm từ định dạng văn bản sang số sê-ri mà nó có thể được là ngày tháng năm. Cụ thể hàm DATEVALUE tính từ gốc của năm và mặc định mốc được lấy trong Excel là 01/01/1900. Theo cách tính này thì mốc mặc định đó sẽ có số seri tương ứng là 1 và những ngày tiếp theo sẽ đếm tăng dần.

Hàm DATEVALUE

Hàm DATEVALUE – chuyển đổi ngày tháng năm sang dạng số

Hàm DATEVALUE trong Excel thường được áp dụng để tính seri tuổi đánh giá thực tế,…Trong bài viết chia sẻ hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cách sử dụng hàm DATEVALUE thông qua ví dụ cụ thể, cùng theo dõi ngay dưới đây nào.

Hướng dẫn sử dụng hàm DATEVALUE trong Excel

Cú pháp:

=DATEVALUE(Date_text)

Ý nghĩa:

Date_text: giá trị này là ngày tháng năm dưới dạng văn bản mà bạn muốn chuyển sang định dạng số seri hoặc cũng có thể được viết dưới dạng tham chiếu ô chứa văn bản cần chuyển đổi đó. Tham số này bắt buộc có.

Lưu ý:

  • Đối số Date_text phải nằm ở trong khoảng mốc cố định 01/01/1900 đến ngày 31/12/9999. Nếu Date_text nằm ngoài khoảng trên thì kết quả trả về của hàm DATEVALUE báo lỗi #VALUE.
  • Trường hợp Date_text không chứa năm trong hàm khi thực hiện thì mặc định nó sẽ tự động lấy năm hiện tại trên máy tính của bạn. Mặc định số seri của 1/1/1900 là 1 và 1/1/2008 là 39448.
  • Khi nhập ngày thì các bạn lưu ý chỉ giới hạn trong khoảng từ 1 đến 30, tháng giới hạn trong khoảng từ 1 đến 12, năm giới hạn trong khoảng 1900 đến 9999. Bạn mà nhập sai quy định thì kết quả của hàm DATEVALUE cũng sẽ báo lỗi.

Ví dụ:

Cho bảng thông tin nhân viên công ty như dưới đây. Bạn hãy đưa ngày sinh của nhân viên từ sang dạng số seri để đánh giá tuổi của những nhân viên trong công ty.

Hàm DATEVALUE trong Excel

Ví dụ hàm DATEVALUE

Đối với nhân viên tên Phạm Vân Anh ta áp dụng công thức của hàm DATEVALUE như trên ta được = DATEVALUE(“8/1/1982”)

Trong đó 8/1/1982 là giá trị ngày tháng năm mà bạn muốn chuyển đổi.

Cách sử dụng hàm DATEVALUE

Áp dụng công thức hàm DATEVALUE

Nhập đúng công thức rồi nhấn Enter và đây chính là kết quả:

Hướng dẫn dùng hàm DATEVALUE

Kết quả hàm DATEVALUE

Tương tự công thức hàm DATEVALUE với nhân viên Phạm Thế Hoàng ta được:

Hàm DATEVALUE - chuyển đổi ngày tháng năm sang số

Chuyển đổi ngày tháng năm sang số của nhân viên Phạm Thế Hoàng

Tuy nhiên đối với nhân viên Hoàng Văn Mạnh thì giá trị ngày tháng năm nằm ở 3 ô khác nhau ta sẽ không áp dụng được kiểu nhập như trên. Ta phải nhập Date_text dưới dạng tham chiếu ô, cụ thể =DATEVALUE(E9&”/”&F9”/”&G9). Trong đó E9&, &F9 và &G9 là tham chiếu lần lượt ngày, tháng và năm.

Hàm DATEVALUE chuyển đổi ngày tháng năm trong Excel

Hàm DATEVALUE dùng tham chiếu ô

Cũng nhấn Enter thì sẽ ra kết quả chuyển đổi sang số seri:

Cách dùng hàm DATEVALUE trong Excel

Kết quả hàm DATEVALUE

Như vậy, chúng tôi vừa mới hướng dẫn cách sử dụng hàm DATEVALUE trong Excel thông qua ví dụ cụ thể và dễ hiểu nhất. Bạn có  thể tham khảo hàm DATEDIF để tính số ngày tháng năm giữa hai ngày tháng năm khác nhau. Hy vọng bạn sẽ biết nhiều hàm trong Excel để ứng dụng vào công việc, học tập một cách tốt nhất.