Hàm DAY trong Excel – Trả về ngày của ngày, tháng, năm

Rate this post
Hàm DAY trong Excel để trả về ngày của ngày/tháng/năm tại ô tham chiếu cụ thể. Cùng chúng tôi tìm hiểu cách sử dụng trong bài chia sẻ bên dưới đây nhé.

Bạn cần thực hiện một phải tính toán số ngày, tháng, năm. Thậm chí bạn phải chuyển đổi định dạng ngày tháng năm từ văn bản sang dạng số hay đơn thuần chỉ là muốn lấy ngày trong ngày/tháng/năm để phục vụ cho phép tính toán của mình. Thay cho việc phải dùng cách thủ công ngồi viết ra giấy rồi tính toán thì chúng ta có thể nhờ đến sự trợ giúp của hàm DAY trong Excel.

Hàm DAY trong Excel

Hướng dẫn cách dùng hàm DAY trong Excel

Hàm DAY trong Excel là trả về ngày của ngày, tháng, năm. Nhờ và kết quả đó bạn có thể lấy giá trị ngày của một ô tham chiếu trên Excel. Đây là hàm phổ biến và thông dụng được nhiều người ứng dụng trong học tập và công việc văn phòng. Để các bạn hiểu hơn và biết cách áp dụng thì hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu cách dùng hàm DAY trong Excel trả về ngày tháng năm thông qua cú pháp, ví dụ cụ thể dưới đây.

Hướng dẫn sử dụng hàm DAY trong Excel

Cú pháp:

=DAY(serial_number)

Ý nghĩa:

  • Serial_number: giá trị ngày, tháng hoặc năm mà bạn muốn thực hiện lấy ra ngày cho một mục đích công việc, học tập nào khác.

Lưu ý:

  • Giá trị serial_number là bắt buộc.
  • Ngày được trả về dưới dạng số nguyên và có giá trị trong khoảng 1 – 31, tháng có giá trị trong khoảng 1 – 12.
  • Ngày tháng năm trong Excel được lưu trữ dưới dạng số liên tiếp để sử dụng thuận tiện cho tính toán hơn.

Ví dụ:

Cho bảng dữ liệu chứa thông tin hàng hóa là linh kiện hay thiết bị điện tử của một công ty có thời gian lấy hàng. Bây giờ bạn hãy tách giá trị ngày ở bảng thời gian để phục vụ công việc tiếp theo.

Hàm DAY

Ví dụ về hàm DAY trong Excel trả về ngày tháng năm

Để tách ngày của ngày/tháng/năm cụ thể thì áp dụng hàm DAY ta được = DAY(C6)

Trong đó:

  • C6: Vị trí ô tham chiếu muốn lấy giá trị ngày

Các bạn nhấn Enter và đây là kết quả:

Cách dùng hàm DAY

Kết quả áp dụng hàm DAY tách ngày của tên hàng Máy tính

Ta áp dụng tương tự công thức với những hàng hóa khác trong bảng dữ liệu cần hiển thị ta sao chép công thức tương ứng đến những hàng cần tách ngày. Kết quả như dưới:

Cách dùng hàm DAY trong Excel

Áp dụng hàm DAY tương tự với những hàng hóa còn lại

Có thể nói cách sử dụng hàm DAY trong Excel trả về ngày của ngày tháng năm cũng dễ áp dụng mà không gặp khó khăn gì. Ngoài ra trong Excel còn hỗ trợ bạn nhiều hàm liên quan khác đến ngày tháng năm, bạn có thể tham khảo thêm hàm DATEVALUE – chuyển đổi ngày tháng năm từ định dạng văn bản sang số seri để có thể thành thạo các hàm thời gian và ngày tháng năm trong Excel trong thời gian nhanh nhất.