Hàm DAYS360 trong Excel

Rate this post

Hàm tính số ngày DAYS360 là một trong số các hàm cơ bản trong excel, thường được sử dụng trong việc tính toán số ngày trong bảng tính của Excel. Hàm DAYS360 là một hàm tính số ngày trong excel, đây là công cụ sẽ giúp cho việc tính toán số ngày nhanh hơn, chính xác hơn. Lưu ý hàm này chỉ dựa trên cơ sở một năm có 360 ngày mà thôi.

Cách sử dụng hàm DAYS360 trong Excel

 

Việc ứng dụng các hàm tính toán về ngày, tháng trong Excel hiện đã và đang được sử dụng rất nhiều trong các công việc văn phòng và báo cáo công việc hằng ngày, hàng tháng. Bài viết hôm nay của chúng tôi sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cú pháp cũng như cách sử dụng hàm DAYS360 để việc cách tính số ngày trong excel trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Hướng dẫn sử dụng hàm DAYS360 trong Excel

Cú pháp thực hiện : DAYS360(start_date, end_date, method)

Trong Đó:

  • start_date: Ngày bắt đầu.
  • end_date: Ngày kết thúc.
  • Method là cơ sở dùng để đếm ngày dựa trên 1 năm 360 ngày:
  • Khi Method = 0 : Một tháng có 30 ngày / Một năm có 360 ngày ( dựa trên tiêu chuẩn của Bắc Mỹ).
  • Khi Method = 1 : Số ngày thực tế của mỗi tháng / Một năm có 360 ngày.
  • Khi Method = 2 : Một tháng có 30 ngày / Một năm có 360 ngày ( dựa trên tiêu chuẩn của  Châu Âu).

Để hiểu hơn về cú pháp và cách sử dụng của hàm days360, chúng ta hãy cùng  xét ví dụ minh họa dưới đây nhé.

Cho bảng dữ liệu dưới đây với các giá trị nhập vào trong Excel tương ứng với các tham số của hàm DAYS360 :

Hàm DAYS360 trong Excel

Yêu cầu đặt ra: Hãy áp dụng hàm DAYS360 để tính số ngày giữa 2 ngày bất kỳ.

Đáp án. Áp dụng hàm DAYS360 trong tính số ngày giữa 2 ngày bất kỳ tại ô C9 trong bảng tính Excel. khi đó, Ta được kết quả như như sau.

Hàm DAYS360 trong Excel

Kết quả trả về số ngày giữa 2 ngày bất kỳ

Với ví dụ ở trên, bạn đã biết cách tính số ngày trong excel với hàm days30, trên cơ s một năm 360 ngày rồi phải không. Bạn cũng có thể dùng hàm này để tính ra kết quả trung gian là số ngày giữa 2 ngày cho trước, rồi từ đó tính toán được những giá trị khác liên quan trong thời gian nhanh chóng và thu được kết quả chính xác nhất.