Hàm DGET trong Excel – Trả về nội dung cơ sở dữ liệu đúng với điều kiện trong Excel

Rate this post
Hàm DGET trong Excel là hàm trả về một giá trị nội dung của ô tham chiếu trong cơ sở dữ liệu trùng khớp với điều kiện cho truớc, cùng tìm hiểu để biết cách sử dụng ngay nhé.

Hàm DGET trong Excel là hàm trả về một giá trị nội dung của ô tham chiếu trong cơ sở dữ liệu trùng khớp với điều kiện cho truớc. Đây là một trong những nhóm hàm cơ sở dữ liệu được sử dụng phổ biến. Tuy nhiên không phải ai cũng biết sử dụng thành thạo hàm DGET, vì vậy hãy cùng chúng tôi học cách sử dụng hàm DGET trong Excel trong nội dung chia sẻ dưới đây.

Hàm DGET

Hàm cơ sở dữ liệu trong Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm DGET trong Excel

Cú pháp:

=DGET(database, field, criteria)

Ý nghĩa:

  • Database: là danh sách hoặc cơ sở dữ liệu chứa thông tin là những bản ghi, cột dữ liệu. Trong đó trường là cột dữ liệu, hàng là thông tin chứa bản ghi và hàng đầu tiên trong danh sách cơ sở dữ liệu bắt buộc phải chứa tiêu đề cột.
  • Field: là tên tường chứa dữ liệu trong hàm. Người dùng có thể nhập cột, vị trí hay thứ tự cột trong cơ sở dữ liệu có sẵn.
  • Criteria: là vùng hay danh sách chứa điều kiện cho trước. Phạm vi ô mà các bạn đặt điều kiện đảm bảo phải chứa ít nhất một giá trị và có tiêu đề cột đó.

Lưu ý:

  • Nếu trong danh sách cơ sở dữ liệu không chứa giá trị nào thỏa mãn điều kiện mà bạn đặt trước thì kết quả trả về của hàm DGET sẽ có giá trị lỗi là #VALUE.
  • Nếu trong cơ sở dữ liệu chứa nhiều giá trị thỏa mã điều kiện đặt trước thì kết quả hàm trả về có giá trị #NUM.
  • Nên để điều kiện cho trước ở vị trí sao cho vị trí này không trùng hay chồng lên danh sách mà các bạn có thể thêm thông tin trong những trường hợp cần thiết.
  • Bạn nên để một dòng trống ở phía bên dưới của tiêu đề côt ở trong phạm vi danh sách hay cơ sở dữ liệu.

Ví dụ:

Cho bảng dưới chứa thông tin đơn nhập hàng của một công ty. Bạn hãy tìm đợt hàng giảm giá nào nhỏ hơn 20% và lớn hơn 10%.

Hàm DGET trong Excel

Ví dụ hàm DGET

Bước 1: Qua ví dụ này bạn xác định được điều kiện phạm vi sẽ trong khoảng >10% và <20%. Ta áp dụng hàm DGET được công thức: = DGET(B6:F12, F7, C2:C3).

Trong đó:

  • B6:F12 là phạm vi cơ sở dữ liệu của bảng.
  • F7: tên trường chứa dữ liệu Giảm giá.
  • C2:C3: Điều kiện.

Cách dùng hàm DGET trong Excel

Áp dụng hàm DGET cho ví dụ

Bước 2: Nhập hàm xong nhấn Enter và được kết quả:

Hàm DGET trả về nội dung ô tham chiếu với điều kiện cho trước

Kết quả hàm DGET

Như vậy chúng tôi vừa mới hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm DGET trong Excel chi tiết và đầy đủ nhất. Chỉ cần làm theo các bước là bạn sẽ nâng cao và sử dụng thành thạo. Tham khảo hàm DCOUNTA để biết cách đếm ô trong Excel với điều kiện cho trước.