Hàm DMIN trong Excel – Trả về giá trị nhỏ nhất với điều kiện cho trước

Rate this post
Hàm DMIN trong Excel là hàm có kết quả trả về giá trị nhỏ nhất theo điều kiện cho trước hay bạn đã chỉ định sẵn. Cùng tìm hiểu bài chia sẻ dưới đây để biết cách sử dụng.

Hàm DMIN là hàm có kết quả trả về giá trị nhỏ nhất theo điều kiện cho trước hay bạn đã chỉ định sẵn. Nó ứng dụng được rất nhiều nên việc sử dụng thành thạo hàm DMIN trong Excel là điều cần thiết. Cùng chúng tôi tìm hiểu cú pháp và ví dụ ngay trong bài chia sẻ dưới đây để biết cách làm nhé.

Hàm DMIN

Hàm DMIN trong Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm DMIN trong Excel

Cú pháp:

=DMIN(database, field, criteria)

Ý nghĩa:

  • Database: là danh sách hoặc cơ sở dữ liệu trong Excel. Trong đó những hàng thông tin liên quan là những bản ghi và trường là cột dữ liệu, đối số bắt buộc.
  • Field: là tên cột (trường) dữ liệu được sử dụng trong hàm. Bạn có thể nhập tên, vị trí hoặc thứ tự của cột trong chính bảng dữ liệu đó.
  • Criteria: là phạm vi chứa điều kiện xác định cho trước trong hàm DMIN. Trong phạm vi này thì bắt buộc phải chứa tiêu đề cột và ít nhất một giá trị nằm ở trong tiêu đề cột.

Lưu ý:

  • Các bạn có thể sử dụng bất kỳ một phạm vi nào dành cho đối số criteria, chỉ cần phạm vi thỏa mãn có tiêu đề cột và ít nhất một giá trị nằm trong tiêu đề đó.
  • Không nên đặt phạm vi điều kiện Criteria dưới danh sách Database vì khi muốn thêm thông tin hay bản ghi vào danh sách nếu hàng cuối cùng không trống mà lại có phạm vi điều kiện thì đồng nghĩa thêm thông tin không thành công.
  • Muốn đảm bảo những thao tác trên toàn dữ liệu thì người dùng hãy nhập một dòng trống ở bên dưới tiêu đề cột trong phạm vi điều kiện.
  • Người dùng không nên để phạm vi điều kiện chồng lấp lên danh sách, cơ sở dữ liệu.

Ví dụ:

Cho bảng tính gồm thông tin đơn nhập hàng của các mẫu điện thoại hãng Samsung. Hãy tính đơn giá nhỏ nhất trong đó.

Hàm DMIN trong Excel

Ví dụ hàm DMIN

Vì điều kiện tìm kiếm chính là điện thoại Samsung nên ta áp dụng cách tính của hàm trả về giá trị nhỏ nhất trong excel với điều kiện là trường tên trong giá trị tìm kiếm – Samsung.

Cụ thể =DMIN(B9:F15,E9,D5:D6)

Trong đó:

  • B9:F15 là vùng dữ liệu
  • E9: giá trị nhỏ trả về chính là giá trị nhỏ nhất. Bạn có thể thay tên cột thành tên trường dữ liệu “Đơn giá” đều được.
  • D5:D6: vùng điều kiện hay điều kiện tìm kiếm.

Cách sử dụng hàm DMIN

Áp dụng công thức hàm DMIN

Sau đó nhấn Enter để xem kết quả:

Cách sử dụng hàm DMIN trong Excel

Kết quả ví dụ hàm DMIN

Có thể nói cách sử dụng hàm DMIN trong Excel vừa được chia sẻ bên đây sẽ giúp bạn sử thành thành thạo các hàm cơ sở dữ liệu, ứng dụng trong công việc, học tập. Bạn có thể tham khảo hàm DGET để trả về nội dung ô tham chiếu trong cơ sở dữ liệu đúng với điều kiện cho trước.