Hàm DPRODUCT trong Excel – Tính tích giá trị theo điều kiện được chỉ định

Rate this post
Hàm DPRODUCT trong Excel là hàm trả về giá của tích hay phép nhân giữa các giá trị trong một cơ sở dữ liệu, một danh sách hay một cột theo điều kiện chỉ định đã đặt trước, cùng tìm hiểu ngay nhé.

Nếu như hàm PRODUCT là hàm trả về kết quả của phép nhân đơn thuần thì hàm DPRODUCT trong Excel là hàm trả về giá của tích hay phép nhân giữa các giá trị trong một cơ sở dữ liệu, một danh sách hay một cột theo điều kiện chỉ định đã đặt trước.

Hàm DPRODUCT trong Excel

Hàm DPRODUCT trong Excel

Có thể nói hàm DPRODUCT được ứng dụng rất nhiều trong công việc, học tập, nhưng không phải ai cũng biết cách dùng thành thạo. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết cách sử dụng hàm DPRODUCT thông qua ví dụ, cú pháp đầy đủ, cùng theo dõi ngay nào.

Hướng dẫn sử dụng hàm DPRODUCT trong Excel

Cú pháp:

=DPRODUCT(database, field, criteria)

Ý nghĩa:

  • Database: đây là cơ sở dữ liêu, danh sách hay các hàng chứa thông tin bản ghi, cột dữ liệu. Trong đó bản ghi, cột dữ liệu là những trường và hàng đầu tiên ở danh sách phải chứa tiêu đề của cột.
  • Field: tên cột (trường) dữ liệu được sử dụng trong hàm. Bạn có thể nhập tên cột, vị trí cột hay thứ tự cột có trong bảng dữ liệu.
  • Criteria: đây là ô tham chiếu phạm vi điều kiện xác định. Đối số bắt buộc này của hàm DPRODUCT phải chứa tiêu đề cột và chứa ít nhất một giá trị nằm trong tiêu đề cột.

Lưu ý:

  • Bạn có thể sử dụng bất kỳ phạm vi nào dành cho đối số Criteria với điều kiện phạm vi đó phải chứa tiêu đề cột và tối thiểu một giá trị nằm bên trong tiêu đề của cột.
  • Không nên đặt phạm vi điều kiện Criteria nằm dưới danh sách, cơ sở dữ liệu database vì khi thêm thông tin vào danh sách phía cuối sẽ không thêm thành công thông tin mới vào danh sách. Lý do vì trường không trống cuối cùng chứa phạm vi điều kiện.

Ví dụ:

Cho bảng thông tin giá trị dưới đây, bạn hãy tính tích các giá trị trong cột Số với điều kiện cho trước đó là giá trị đó phải lớn hơn 5.

Hàm DPRODUCT

Ví dụ hàm DPRODUCT trong Excel

Ta áp dụng hàm tính tích giá trị theo điều kiện trong excel để thực hiện trả về giá trị tích các số >5 sẽ được: =DPRODUCT(B2:C8,C2,E2:E3).

Trong đó:

  • B2:C8 là cơ sở dữ liệu hay bảng cần tính có chứa tiêu đề.
  • C2 là tên số hay tiêu đề mà mình cần tính.
  • E2:E3 là điều kiện, vùng điều kiện.

Nhấn Enter và xem kết quả trả về của hàm:

Cách sử dụng hàm DPRODUCT trong Excel

Kết quả hàm DPRODUCT

Như vậy mình vừa mới chia sẻ đến bạn cách sử dụng hàm DPRODUCT trong Excel trả về kết quả phép nhân giữa các cột, danh sách, cơ sở dữ liệu theo điều kiện cho trước. Có thể tham khảo thêm hàm DMIN để tìm giá trí trị thấp nhất với điều kiện cho trước.