Hàm DSTDEV, hàm DSTDEVP trong Excel – Ước tính, tính độ lệch chuẩn trong Excel

Rate this post
Hàm DSTDEV, hàm DSTDEVP trong Excel là những hàm với chức năng dùng để ước tính, tính độ lệch chuẩn trong Excel. Cùng tìm hiểu cách sử dụng hàm DSTDEV, hàm DSTDEVP trong bài chia sẻ dưới đây.

Hàm DSTDEV trong Excel, hàm DSTDEVP trong Excel là những hàm với chức năng dùng để ước tính, tính độ lệch chuẩn trong Excel. Cụ thể hàm DSTDEV trong Excel là ước tính độ lệch tiêu chuẩn dựa trên mẫu từ các mục nhập trong cơ sở dữ liệu được chọn. Hàm DSTDEVP trong Excel thì tính độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ tổng thể những mục trong cơ sở dữ liệu được chọn.

Hàm DSTDEV, hàm DSTDEVP

Hàm DSTDEV, hàm DSTDEVP trong Excel

Điểm chung của hai hàm này đều tính độ lệch chuẩn của giá trị, cột, trường, cơ sở dữ liệu so với giá trị trung bình. Vì chức năng của hai hàm gần giống nhau nên đôi lúc người dùng không phân biệt được nên sử dụng hàm DSTDEV hay hàm DSTDEVP trong trường hợp nào. Để hiểu hơn về về hàm DSTDEVP trong Excel, hàm DSTDEV trong Excel thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ở nội dung bài chia sẻ dưới đây.

Cú pháp,  ý nghĩa, lưu ý hàm DSTDEV, hàm DSTDEVP trong Excel

Cú pháp

=DSTDEV(database, field, criteria)

=DSTDEVP(database, field, criteria)

Ý nghĩa

 • Database: là danh sách hoặc cơ sở dữ liệu có chứa hàng và cột. Cụ thể: hàng là thông tin các bản ghi và cột là những trường dữ liệu.
 • Field: chỉ rõ cột dữ liệu sẽ được chọn sử dụng ở trong hàm. Bạn có thể nhập vị trí hay thứ tự của cột trong bảng chứa dữ liệu. Hoặc cũng có thể nhập tên nhãn cột và đặt trong dấu ngoặc kép. Ví dụ: =DSTDEV(B2:E5,D3,C3:C4) hoặc =DSTDEV(B2:E5,”Táo”,C3:C4).
 • Criteria: phạm vi có chứa ô điều kiện xác định. Phạm vi Criteria phải chứa tiêu đề cột và ít nhất một giá trị nằm ở dưới tiêu đề cột.

Lưu ý

 • Có thể sử dụng đối số criteria bất kỳ, chỉ cần thỏa mãn điều kiện phạm vi chứa tiêu đề của cột (trường) và ít nhất một giá trị nằm trong tiêu đề của cột (trường).
 • Để thêm thông tin mới vào danh sách thành công thì bạn cần đặt phạm vi điều kiện danh sách không phải vị trí hàng cuối mà nên để hàng trống không chứa phạm vi điều kiện.
 • Muốn đảm bảo các thao tác toàn bộ dữ liệu thì người dùng cần nhập một dòng trống phía dưới tiêu đề của cột ở trong phạm vi điều kiện Criteria.
 • Không để phạm vi điều kiện trùng, chồng lấp lên danh sách cơ sở dữ liệu.
 • Ở đối số Field để xác định cột muốn sử dụng trong hàm, ta có thể dùng tham chiết đến cột bẵng nhãn và đặt chúng trong dấu ngoặc kép (“”) hoặc tham chiếu cột thông qua vị trí của nó trong danh sách, cơ sở dữ liệu đều được.

Muốn sử dụng thành thạo thì bạn tìm hiểu tiếp cách sử dụng hàm DSTDEV, cách sử dụng hàm DSTDEVP trong Excel thông quá ví dụ cụ thể.

Cách sử dụng hàm DSTDEV trong Excel

Ví dụ

Tính độ lệch chuẩn về đơn giá của hàng điện thoại Samsung trong bảng dữ liệu dưới đây.

Hàm DSTDEV, hàm DSTDEVP trong Excel

Ví dụ hàm DSTDEV

Để tính độ lệch chuẩn về đơn giá ta áp dụng công thức của hàm DSTDEV sẽ được: =DSTDEV(B9:F15,E9,D5:D6).

Trong đó:

 • B9:D15: vùng chứa cơ sở dữ liệu cần tính độ lệch chuẩn.
 • E9: giá trị cột tương ứng với điện thoại Samsung, có thể thay bằng nội dung tham chiếu là từ Samsung trong dấu ngoặc kép.
 • D5:D6: vùng chứa điều kiện

Hàm DSTDEV

Áp dụng công thức hàm DSTDEV cho ví dụ

Nhấn Enter ta được kết quả ví dụ hàm DSTDEV như sau:

Hàm DSTDEV trong Excel

Kết quả ví dụ hàm DSTDEV

Cách sử dụng hàm DSTDEVP trong Excel

Ví dụ

Tính độ lệch chuẩn thực tế về đơn giá của hàng điện thoại Samsung trong bảng dữ liệu dưới đây.

Hàm DSTDEV, hàm DSTDEVP trong Excel

Ví dụ hàm DSTDEVP

Để tính độ lệch chuẩn thực tế về đơn giá ta áp dụng công thức của hàm tính độ lệch chuẩn trong excel sẽ được: =DSTDEVP(B9:F15,E9,D5:D6).

Trong đó:

 • B9:D15: vùng chứa cơ sở dữ liệu cần tính độ lệch chuẩn.
 • E9: giá trị cột tương ứng với điện thoại Samsung, có thể thay bằng nội dung tham chiếu là từ Samsung trong dấu ngoặc kép.
 • D5:D6: vùng điều kiện

Hàm DSTDEVP

Áp dụng công thức hàm DSTDEVP

Nhập xong thì bạn nhấn Enter ta được kết quả của ví dụ hàm DSTDEVP như sau:

Hàm DSTDEVP trong Excel

Kết quả ví dụ hàm DSTDEVP

Như vậy chúng tôi vừa mới hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm DSTDEV, cách sử dụng hàm DSTDEVP trong Excel. Các bạn có thể tham khảo thêm hàm DPRODUCT trong Excel để tính tích các giá trị theo điều kiện cho trước.