Hàm DVAR, hàm DVARP trong Excel – Ước tính và tính phương sai trong Excel

Rate this post
Hàm DVAR, hàm DVARP trong Excel là hàm tính phương sai, dung sai trên cơ sở dữ liệu. Hàm được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực toán học, xác suất thống kê hay để giải quyết những bài toán thực tế.

Hàm DVAR, hàm DVARP trong Excel là hàm ước tính, tính phương sai trên cơ sở dữ liệu. Hàm được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực toán học, xác suất thống kê hay để giải quyết những bài toán thực tế. Cụ thể hàm DVAR ước tính phương sai trên mẫu từ hay các mục nhập cơ sở dữ liệu được chọn. Hàm thực hiện bằng cách sử dụng những giá trị có trong một cột (trường), danh sách hay một cơ sở dữ liệu với điều kiện đặt trước. Còn hàm DVARP tính phương sai dựa trên toàn bộ các mục được chọn trong một cột (trường, danh sách hay cơ sở dữ liệu.

Hàm DVAR, hàm DVARP trong Excel

Hàm DVAR, hàm DVARP trong Excel

Đây đều là hai hàm thuộc nhóm hàm cơ sở dữ liệu có những đối số tương ứng với một tập hợp chứa các giá trị logic và trình bày dưới dạng số văn bản. Khi bạn thực hiện gõ trực tiếp vào danh sách thì những đối số sẽ được đếm. Đối số của hàm DVAR và hàm DVARP được nhắc đến ở đây chính là tham chiếu hay mảng thì hàm mới được thực thi còn những đối số loại khác sẽ loại bỏ sau khi tính toán.

Cú pháp, ý nghĩa, lưu ý của hàm DVAR, hàm DVARP trong Excel

Cú pháp:

=DVAR(database, field, criteria)

=DVARP(database, field, criteria)

Ý nghĩa:

 • Database: là danh sách hoặc cơ sở dữ liệu chứa hàng và cột. Cụ thể: hàng là thông tin các bản ghi và cột là những trường dữ liệu.
 • Field: cột (trường) dữ liệu sẽ được sử dụng xét ở hàm DVARP hoặc hàm DVAR trong Excel. Bạn có thể nhập nhãn cột hoặc nội dung ô tham chiếu trong dấu ngoặc kép thể hiện vị trí trong danh sách. Đối số bắt buộc.
 • Criteria: phạm vi ô chứa điều kiện người dùng đặt trước. Trong phạm vi Criteria bắt buộc phải chứa nhãn cột (trường) và ít nhất một ô nằm bên dưới nhãn cột (trường).

Lưu ý:

 • Ba đối số trong hàm DVAR, hàm DVARP đều bắt buộc.
 • Có thể sử dụng bất kỳ phạm vi nào với đối số Criteria chỉ cần thỏa mãn điều kiện có chứa nhãn cột (trường) và tối thiểu một ô nằm bên dưới nhãn cột (trường).
 • Các giá trị logic và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp lên danh sách đối số sẽ được đếm.
 • Trường hợp các đối số trong hàm là tham chiếu hay mảng thì những số có trong tham chiếu hay mảng đó mới được tính. Còn những giá trị logic, ô trống, giá trị hay văn bản lỗi sẽ bị bỏ qua.
 • Nếu bạn muốn đưa những giá trị logic hay trình bày văn bản sang số dạng văn bản vào trong một tham chiếu giống một phần trong tính toàn thì bắt buộc phải sử dụng hàm DVARP.
 • Không nên để phạm vi điều kiện hàm trùng hoặc đè lên danh sách Database.

Cách sử dụng hàm DVAR trong Excel

Ví dụ:

Cho bảng dữ liệu chứa thông tin đơn giá nhập hàng của các hãng điện thoại: Samsung, Oppo,…Bạn hãy tính phương sai về đơn giá của điện thoại Samsung so với những hãng khác.

Hàm DVAR trong Excel

Ví dụ hàm DVAR, hàm DVARP trong Excel

Để tính phương sai ước tính ta áp dụng hàm DVAR sẽ được =DVAR(B10:G16,E9,E5:E5).

Trong đó:

 • B10:G16 là vùng dữ liệu
 • E9 là giá trị xác định được xét để tính phương sai
 • E5:E6: phạm vi điều kiện

Nhấn Enter và đây chính là kết quả phương sai ước tính về đơn giá của điện thoại Samsung:

Cách sử dụng hàm DVAR

Kết quả ví dụ hàm DVAR

Cách sử dụng hàm DVARP trong Excel

Ví dụ:

Tính phương sai lợi nhuận của cây Xoài va Măng cụt trong bảng thông tin cụ thể dưới đây.

Cách sử dụng hàm DVARP

Ví dụ hàm DVARP trong tính toán

Ta áp dụng hàm tính phương sai trong excel sẽ được vị trí ô tham chiếu =DVARP(A4:E10, E1, A1:A3) hoặc giá trị cột tham chiếu =DVARP(A4:E10, “Lợi nhuận”, A1:A3)

Trong đó:

 • A4:E10 là vùng dữ liệu
 • E1, Lợi nhuận là giá trị xác định để tính phương sai
 • A1:A3 là vùng điều kiện

Hướng dẫn sử dụng hàm DVARP trong Excel

Áp dụng công thức hàm DVARP theo nội dung ô tham chiếu

Nhấn phím Enter và nhận kết quả là 39.6:

Hàm DVARP trong Excel

Kết quả ví dụ hàm DVARP

Bài viết chia sẻ trên đây chúng tôi vừa hướng dẫn cách sử dụng hàm DVAR, DVARP trong Excel chi tiết thông qua ví dụ. Các bạn có thể tham khảo thêm hàm DSTDEV, hàm DSTDEVP trong Excel để biết cách ước tính độ lệch chuẩn.