Hàm EOMONTH trong Excel – Trả về ngày cuối cùng của tháng trước hoặc sau một ngày xác định

Rate this post
Hàm EOMONTH trong Excel là hàm trả về ngày cuối cùng của tháng trước hoặc sau một ngày xác định. Cùng tìm hiểu cách sử dụng hàm EOMONTH trong Excel thông qua ví dụ cụ thể.

Hàm EOMONTH trong Excel là hàm trả về ngày cuối cùng của tháng trước hoặc sau một ngày xác định, thường được áp dụng để tính toán ngày đến hạn hoặc ngày đáo hạn rơi vào ngày cuối cùng của tháng, hoặc ngày chốt số liệu tự động trong các báo cáo hàng tháng.

Hàm EOMONTH

Hàm EOMONTH trong Excel

Mặc dù nhiều người có nhớ ý nghĩa hàm bằng cách hiểu từ EOMONTH thành cụm cụ End of Month nhưng việc vận dụng vẫn gặp phải những khó khăn. Để hiểu hơn về chức năng và cách sử dụng hàm EOMONTH thành thạo trong Excel thì hãy cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng hàm EOMONTH thông qua ví dụ cụ thể dưới đây.

Hướng dẫn sử dụng hàm EOMONTH trong Excel

Cú pháp:

=EOMONTH(start_date, months)

Ý nghĩa:

 • Start_date (ngày tham chiếu): ngày tháng năm biểu thị cho ngày tháng năm bắt đầu tham chiếu. Đây là giá trị bắt buộc.
 • Months (số tháng): số tháng trước hay sau ngày tham chiếu Start_date.

Lưu ý:

 • Cũng giống với hàm không thường trực khác, ngày tháng năm khi nhập vào nên sử dụng hàm ngày tháng hay sử dụng kết quả trực tiếp của công thức hàm khác. Việc này sẽ giúp bạn tránh được nhầm lẫn trong quá trình tính toán. Ví dụ bạn dùng hàm =DATE(2017,10,6) thay cho việc nhập trực tiếp ngày 6 tháng 10 năm 2017.
 • Giá trị hàm EOMONTH trả về ngày cuối cùng là dương thì nó chính là ngày cuối cùng của tháng sau sau giá trị Start_date. Ngược lại, giá trị trả về âm thì đó chính là ngày cuối cùng của tháng trước tháng Start_date.
 • Trường hợp giá trị tham chiếu Months không là số nguyên thì sẽ cắt bỏ phần dư và làm tròn thành số nguyên.
 • Nếu viết ngày tháng dạng 00/00/0000 hoặc 00-00-0000 thì phải để trong dấu “” sẽ hiển thị kết quả đúng. Vì như đã giải thích từ trước các ký tự =, -, /, ;, * trong Excel được gọi là toán tử. Nếu không đặt trong dấu ngoặc kép thì hàm EOMONTH sẽ tự động hiểu là phép tính chứ không phải nhóm hàm thời gian. Do vậy kết quả lỗi là lẽ đương nhiên.
 • Giá trị Start_date có thể thay bằng ô chứa hàm khác. Ví dụ hàm: DATE hoặc TODAY.
 • Giá trị Months có thể là dương hoặc âm.
 • Trường hợp giá trị Start_date cộng với Months tạo ra một ngày không hợp lệ thì hàm EOMONTH trả về lỗi #NUM!.

Ví dụ:

Tìm ngày cuối cùng trong của tháng trước hoặc sau giá trị Start_date một số tháng đã cho như thông tin cụ thể ở bảng dưới đây.

Hàm EOMONTH trong Excel

Ví dụ hàm EOMONTH

Ta áp dụng công thức hàm EOMONTH tại ô C2 sẽ được: =EOMONTH(A2,B2).

Trong đó:

 • A2: giá trị tham chiếu bắt đầu.
 • B2: số tháng trước hoặc sau ngày tham chiếu Start_date.

Cách sử dụng hàm EOMONTH

Áp dụng công thức hàm EOMONTH

Giá trị Months là một nên kết quả hàm tính trả về ngày cuối cùng của tháng trước một tháng Start_date. Sau đó nhấn Enter và nhận kết quả:

Cách sử dụng hàm EOMONTH trong Excel

Kết quả hàm tính tại ô C2 ở ví dụ hàm EOMONTH

Bạn áp dụng hàm EOMONTH tương tự với ô C3 và C4.

Hướng dẫn sử dụng hàm EOMONTH

Tính các ô còn lại ví dụ hàm EOMONTH

Trường hợp giá trị Start_date sai định dạng, không hợp lệ thì kết quả hàm EOMONTH trả về lỗi #VALUE!.

Hướng dẫn sử dụng hàm EOMONTH trong Excel

Trường hợp lỗi do nhập giá trị Start_date không hợp lệ

Kết hợp hàm EOMONTH với hàm TODAY trong Excel

Việc kết hợp hàm này giúp bạn làm chính xác, tránh sai sót và không mất nhiều thời gian với những bảng tính ở nhiều Sheets khác nhau trong báo cáo. Các bạn có thể đặt ngày bắt đầu và ngày chốt tự động như sau. Cụ thể:

 • Sử dụng hàm TODAY lấy ngày hiện tại làm báo cáo.
 • Sử dụng hàm EOMONTH(TODAY(),months) để lấy ngày cuối cùng một số tháng trước làm thời điểm chốt.

Như vậy, chúng tôi vừa hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm EOMONTH thông qua ví dụ cụ thể để tìm ngày cuối cùng trong một tháng kể từ ngày tham chiếu bắt đầu cho trước. Bạn có thể tham khảo thêm hàm EDATE để biết cách tính ngày hết hạn trong Excel.