hàm EXPONDIST trong excel – hàm trả về kết quả phân bố hàm mũ

Rate this post

Hàm EXPONDIST trong excel là hàm trả về kết quả phân bố hàm mũ. Hàm EXPONDIST được ứng dụng chủ yếu để làm mẫu thời gian giữa các sự kiện. Ví dụ như một máy rút tiền tự động cần bao nhiêu thời gian để giao tiền mặt hay tính toán xem xác suất một quá trình diễn ra trong nhiều nhất là 1 khoảng thời gian xác định nào đó.

 

Hàm EXPONDIST trong excel

 

Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn cú pháp cũng như cách sử dụng hàm EXPONDIST.

Cú Pháp Thực Hiện: EXPONDIST(x,lambda,cumulative)

Trong Đó:

  •  x : Là Giá trị của hàm và bắt buộc phải có.
  •  lambda:Là Giá trị tham số và bắt buộc phải có.
  • cumulative: Là Giá trị lô-gic cho biết cung cấp kiểu hàm mũ nào và bắt buộc phải có.

Lưu ý:

  •  Nếu cumulative là TRUE thì hàm EXPONDIST trả về hàm phân bố lũy tính và nếu là FALSE thì hàm sẽ trả về hàm mật độ xác xuất.
  •  Nếu x hoặc lambda không phải ở dạng số thì hàm EXPONDIST trả về giá trị lỗi #VALUE!.
  •  Nếu x <0 thì hàm EXPONDIST trả về giá trị lỗi #NUM.
  • Nếu lambda<=0 thì XPONDIST trả về giá trị lỗi #NUM.

 

Hướng dẫn sử dụng hàm EXPONDIST excel

Bạn hãy nhập vào excel các giá trị thực tế tương ứng với các tham số của hàm trong các ô excel dưới đây.

Ở ví dụ này, giá trị của hàm là 0.3. Giá trị của tham số là 12 và hai giá trị logic là TRUE và FALSE:

Hàm EXPONDIST trong excel

Nhập công thức của hàm EXPONDIST.

+ Kết quả tính của hàm nhận được với giá trị logic bằng TRUE là 0.972676278:

Hàm EXPONDIST trong excel

+ Kết quả tính của hàm nhận được với giá trị logic bằng FALSE là 0.327884669:

Hàm EXPONDIST trong excel

Với những chia sẻ trên, bạn đã biết cách sử dụng hàm EXPONDIST trong Excel.  Hãy áp dụng đúng với những chia sẻ ở trên trong công việc của mình bạn nhé. Chúc các bạn thành công.