Hàm GAMMADIST trong Excel và cách sử dụng

Rate this post
Hàm GAMMADIST trong Excel được dùng để tính toán phân bố gamma trong xác xuất thống kê. Sau đây là hướng dẫn sử dụng hàm này mà bạn cần biết.

Trong xác suất thống kê, bạn sẽ được gặp rất nhiều trường hợp sử dụng tính toán với phân bố gamma. Bởi đây là phân bố phổ biến được dùng trong nhiều hàm toán học. Với bài viết này, bạn sẽ biết cách dùng hàm GAMMADIST trong Excel để thực hiện quá trình tính toán phân bố gamma được nhắc đến ở trên.

Hàm GAMMADIST trong Excel

Hàm GAMMADIST trong Excel

Hàm GAMMADIST sẽ trả về phân bố gamma. Đây là hàm được sử dụng trong việc nghiên cứu các biến số có thể có phân bố lệch. Đặc biệt, nó được ứng dụng trong quá trình phân tích hàng chờ, một quá trình phân tích có tính ứng dụng cao trong các bài toán thực tế hiện nay.

Hướng dẫn dùng hàm GAMMADIST trong Excel

Cú pháp thực hiện: GAMMADIST(x,alpha,beta,cumulative).

Trong đó:

  • X: Là giá trị bạn muốn đánh giá phân phối.
  • Alpha: Là một tham biến tới phân phối.
  • Beta: Là một tham biến tới phân phối.
  • Cumulative: Là một giá trị lô-gic quyết định dạng thức của hàm.

Tất cả các giá trị trên đều là giá trị bắt buộc cần phải có của hàm GAMMADIST.

Chú ý:

  • Hàm GAMMADIST trả về phân bố chuẩn khi beta=1.
  • Hàm GAMMADIST trả về phân bố tích lũy nếu tích lũy là TRUE, Hàm GAMMADIST trả về hàm mật độ sắc xuất nếu tích lũy là FALSE.
  • Hàm GAMMADIST trả về lỗi #VALUE nếu x, alpha, beta không phải là số.
  • Hàm GAMMADIST trả về lỗi #NUM nếu x<0.
  • Hàm GAMMADIST trả về lỗi #NUM nếu alpha<=0 hoặc nếu beta <=0.
  • Hàm GAMMADIST trả về (1-CHIDIST(x)) với n bậc tự do khi alpha=b/2, beta=n/2 và tích lũy = TRUE.

Ví dụ:

Cho bảng tính Excel dưới đây. Các giá trị thực tế tương ứng với các tham số của hàm GAMMADIST. Với ví dụ này, ta sẽ tiến hành tính toán với giá trị muốn đánh giá phân phối là 20.25, tham số Alpha của phân phối là 8 và tham số Beta của phân phối là 3:

Các giá trị thực tế tương ứng với các tham số của hàm GAMMADIST

Các giá trị thực tế tương ứng với các tham số của hàm GAMMADIST

Bạn nhập công thức của hàm GAMMADIST vào ô tính. Khi đó, kết quả tính của hàm nhận được với giá trị logic TRUE sẽ là 0.3640918.

Nhập công thức của hàm GAMMADIST vào ô tính

Nhập công thức của hàm GAMMADIST vào ô tính

Còn kết quả tính của hàm nhận được với giá trị logic FALSE là 0.049441:

Kết quả tính của hàm nhận được

Kết quả tính của hàm nhận được

Với bài viết này, bạn đã biết đến cú pháp và cách dùng hàm GAMMADIST trong Excel. Nhưng bạn cần chú ý tránh nhầm lẫn ở trong giá trị logic của hàm này, hàm GAMMADIST trả về hàm phân bố tích lũy nếu nó là TRUE. Còn nếu nó là FALSE thì hàm này sẽ trả về hàm mật độ xác suất. Hàm GAMMADIST trong Excel được sử dụng trên tất cả các phiên bản Office.