Hàm ISPMT trong excel – Hàm tính tiền lãi trong một kỳ hạn xác định

Rate this post
ISPMT là hàm được sử dụng khi muốn tính tiền lãi trong một kỳ hạn cụ thể của khoản đầu tư. Sau đây là cách dùng hàm ISPMT trong Excel mà bạn cần biết.

Hàm ISPMT trong Excel là hàm dùng để tính tiền lãi trong một kỳ hạn cụ thể của khoản đầu tư. Liệu bạn đã biết đến cú pháp và cách dùng hàm ISPMT trong Excel chưa. Nếu bạn chưa biết thì hãy theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi nhé.

 

Cách dùng hàm ISPMT trong excel 

Cách dùng hàm ISPMT trong excel 

Hướng dẫn sử dụng hàm ISPMT trong excel 

Cú Pháp thực hiện: ISPMT(rate, per, nper, pv)

Với:

 • Rate: Là lãi suất của khoản đầu tư. Đây là một tham số bắt buộc.
 • Per: Là kỳ hạn muốn tính lãi, nằm trong khoảng từ 1 đến nper. Đây là một tham số bắt buộc.
 • Nper: Là tổng số kỳ thanh toán của khoản đầu tư. Và đây cũng là tham số bắt buộc.
 • Pv: Là giá trị hiện tại của khoản đầu tư (-tham số bắt buộc).

Để hiểu hơn về cách dùng hàm ISPMT, hãy cùng xét ví dụ sau đây:

Cho bảng tính dưới đây. Các dữ liệu nhập vào sẽ tương ứng với các tham số của hàm ISPMT trong Excel.

Yêu cầu đặt ra:

 • Tính tiền lãi đã trả lần thanh toán hàng tháng thứ nhất của khoản vay.
 • Tính tiền lãi đã trả trong năm thứ nhất.

Dữ liệu nhập vào tương ứng với các tham số của hàm ISPMT

Dữ liệu nhập vào tương ứng với các tham số của hàm ISPMT

 • Tính tiền lãi đã trả lần thanh toán hàng tháng thứ nhất. Áp dụng hàm ISPMT, ta có công thức tại ô C10 = ISPMT(C6/12,C7,C8*12,C9). Khi đó, kết quả sẽ được hiển thị ở hình dưới đây. Trong đó:
  • Lãi suất hàng năm / 12 (tháng) = Lãi suất 1 tháng.
  • Số năm khoản vay * 12 (tháng) = Số tháng của khoản vay.

Nhập công thức tại ô C10 = ISPMT(C6/12,C7,C8*12,C9)

Nhập công thức tại ô C10 = ISPMT(C6/12,C7,C8*12,C9)

Để tính tiền lãi đã trả trong năm thứ nhất, ta nhập công thức hàm ISPMT tại ô C11 =ISPMT(C6,1,C8,C9). Kết quả cuối cùng sẽ nhận được là:

Kết quả nhận được

Kết quả nhận được

Với bài viết này, bạn đã hiểu rõ được cú pháp cũng như cách dùng hàm ISPMT trong Excel. Việc sử dụng hàm này trong Excel sẽ giúp bạn tính tiền lãi các khoản đầu tư, khoản vay với kỳ hạn cụ thể.