Hàm LARGE trong excel – hàm trả về giá trị lớn nhất thứ k

Rate this post

Hàm LARGE trong Excel là hàm chỉ ra giá trị lớn nhất thứ k trong mảng dữ liệu cho trước. Khi bạn thực hiện và sử dụng hàm này sẽ giúp bạn tìm được giá trị mong muốn từ thứ hạng của giá trị đó trong mảng dữ liệu của mình.

Hàm LARGE trong excel

Trong quá trình tính toán Excel, hàm LARGE được sử dụng khá phổ biến bởi hàm này có cú pháp đơn giản nhưng lại có ứng dụng rất lớn. Nếu bạn chưa biết về cú pháp và cách sử dụng hàm Large, chúng tôi mời bạn theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Cú Pháp thực hiện: LARGE( array,k)

Trong Đó:

  • Array: Được gọi là dữ liệu mà bạn đang muốn tìm giá trị lớn nhất thứ k trong đó.
  • K: Là thứ hạng của giá trị mà bạn đang muốn tìm trong mảng dữ liệu.

Lưu ý rằng hai đối số Array, K đều bắt buộc phải có.

Hướng dẫn sử dụng hàm LARGE

Để hiểu hơn về cú pháp hàm Large, chúng ta hãy cùng xét ví dụ minh họa như sau: Cho bảng điểm của một số học sinh. Yêu cầu cho bài toán nãy hãy đưa ra đâu là điểm số cao nhất và đâu là điểm cao thứ hai?

Hàm LARGE trong excel

Để biết điểm số cao nhất trong bảng trên, bạn sử dụng công thức của hàm Large tại ô D10 là: =LARGE(D5:D9,1)

Hàm LARGE trong excel

Để biết điểm số cao thứ hai, bạn sử dụng công của hàm Large thức ở ô D11 là: =LARGE(D5:D9,2)

 

Hàm LARGE trong excel

Việc Sử dụng hàm Large trong Excel để tìm giá trị lớn nhất thứ k cũng thật đơn giản phải không bạn. Hàm Large được sử dụng khá nhiều trong công việc cũng như trong học tập của bạn.