Hàm lấy giá trị nghịch đảo trong Excel

Rate this post
Excel cung cấp cho người dùng rất nhiều hàm tính toán nhằm phục vụ nhu cầu cho người dùng như các hàm trong lượng giác, hàm thống kê, hàm toán học, hàm tìm kiếm.

Hàm NOT mang ý nghĩa trả về giá trị nghịch đảo của một giá trị mà bạn đã biết kế quả của nó, muốn hiểu rõ hơn về ý nghĩa cũng như cú pháp cách dùng hàm NOT trong excel mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Excel cung cấp cho người dùng rất nhiều hàm tính toán nhằm phục vụ nhu cầu cho người dùng như các hàm trong lượng giác, hàm thống kê, hàm toán học, hàm tìm kiếm. Và Hàm NOT trong Excel là một trong những hàm lượng giác được sử dụng, các phiên bản Office 2003, office 2007, office 2010 đều hỗ trợ cho bạn dùng hàm này trong Excel nhé.

Cú pháp: (NOT)(logical)

Trong đó: Logical là một giá trị hoặc một biểu thức có giá trị là TRUE hoặc FALSE tham số bắt buộc nhé.

Chức năng: Hàm cùng để nghịch đảo giá trị của các đối số của nó. Khi bạn muốn lấy giá trị đảo ngược của hàm đó nếu đối số có giá trị là TRUE nó sẽ trả về FALSE, ngược lại đối số cho giá trị FALSE thì nó sẽ trả về TRUE.

Hướng dẫn sử dụng hàm NOT trong Excel

Cho bảng dữ liệu như bảng sau:

hướng dẫn sử dụng hàm NOT trong EXCEL - bước 1

Bảng làm ví dụ

Yêu cầu bài toán: bạn cần tìm giá trị nghịch đảo  của Logical 1

Khi đó bạn áp dụng hàm NOT và công thức trong ô giá trị C6 là = NOT (B6)

Kết quả thu được là:

hướng dẫn sử dụng hàm NOT trong EXCEL - bước 2

Kết quả trả về cho ô C6

Bạn sao chép công thức đó xuống các ô còn lại cho bạn kết quả của bảng như sau:

hướng dẫn sử dụng hàm NOT trong EXCEL - bước 3

Kết quả cho cả bảng dữ liệu

Qua đây bạn đã hiểu hoen về cú pháp, chức năng về cách sử dụng Hàm NOT trong EXCEL rồi nhé.

Chúc bạn vận dụng tốt Hàm NOT trong bảng tính của mình nhé.