Hàm MEDIAN – Hàm tính trung bình vị trong Excel

Rate this post

Như chúng ta đã biết: trung bình vị là số nằm giữa một dãy các số hay bạn cũng có thể hiểu trung bình vị là số mà một nửa các số trong dãy lớn hơn nó và một nửa các số còn lại trong dãy nhỏ hơn nó.

Cách tính trung bình vị trong excel

Cách tính trung bình vị trong excel

 

Hàm MEDIAN được sử dụng trong Excel chỉ ra số trung vị của dãy số đã cho. Khi người dùng sử dụng hàm này để tính trung vị, họ sẽ thấy rất đơn giản. Nhưng không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa và cách sử dụng của hàm MEDIAN này. Để hiểu hơn về cú pháp, cách sử dụng hàm này, bạn hãy theo dõi bài viết này nhé.

Hướng dẫn sử dụng hàm MEDIAN trong Excel

Cú pháp thực hiện: MEDIAN (Number1, [ number2],…)

Trong Đó:

  • Number1 là bắt buộc cần phải có trong hàm.
  • Number2, là số tùy chọn

Lưu ý:

  • Number1, number2,… tạo thành một dãy các số cần tính trung bình vị. Nó có thể có từ 1 đến 255 số.
  • Các đối số phải ở dạng số học và nếu có chứa text, giá trị logic hay ô trống thì sẽ bị bỏ qua, trừ các ô chứa giá trị là 0(zero).

Để giúp bạn hiểu hơn về cú pháp, chúng tôi mời bạn xét ví dụ dưới đây.

Cho bảng điểm của một số học sinh.

Hàm median  để tính trung bình vị trong excel

Tính trung bình vị điểm số của các học sinh đó được cho ở bảng dữ liệu trên

Sử dụng công thức của hàm MEDIAN trong tính trung bình vị ở tại ô C11 là: MEDIAN(D5,D6,D7,D8,D9) hoặc MEDIAN(D5:D9). Ta nhận được kết quả như hình dưới đây:

Hàm median  để tính trung bình vị trong excel

Kết quả tính trung bình vị thu được

Sử dụng hàm MEDIAN tính trung bình vị của dãy số thật đơn giản phải không nào? Với bài viết này, bạn hiểu rõ thêm ý nghĩa và cách sử dụng hàm này. Ngoài ra, hãy tham khảo cách dùng các hàm khác để tính toán trên bảng tính Excel dễ dàng hơn và thu được kết quả chính xác nhé.