Hàm Mid trong Excel – Cắt chuỗi ký tự bất kỳ trong bảng tính

Rate this post
Hàm mid trong excel, hàm mid, hàm cắt chuỗi ký tự bất kỳ trong bảng tính Excel

Hàm Mid trong Excel là hàm cắt chuỗi ký tự bất kỳ ở giữa xâu ký tự cho trước trong bảng tính Excel. Nó được sử dụng khá phổ biến trong quá trình tính toán và thống kê. Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hiểu và sử dụng cú pháp chính xác.

hàm mid trong excel

Hàm Mid trong Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm Mid trong Excel

Cú pháp:

=MID(text,a,b)

Ý nghĩa: Hàm cắt ra b ký tự trong chuỗi Text bắt đầu từ vị trí thứ a.

Trong đó:

  • Text: chuỗi ký tự
  • a: vị trí bắt đầu chuỗi ký tự cần cắt.
  • b: số ký tự bạn cần cắt từ chuỗi ký tự.

Ví dụ về cách dùng hàm Mid trong Excel

Cho một chuỗi ký tự” HOAHOCTRO”. Bạn hãy cắt ra 3 ký tự bắt đầu từ vị trí thứ 4.

hàm mid

Ví dụ hàm mid

Công thức thực hiện cắt chuỗi là: =MID(“HOAHOCTRO”,4,3)

Trong đó:

  • HOAHOCTRO”: chuỗi ký tự cần thực hiện để cắt.
  • 4: vị trí thứ 4 cần cắt.
  • 3: số ký tự bạn cần cắt chuỗi.

hàm cắt chuỗi ký tự bất kỳ

Cú pháp ví dụ hàm mid

Sau khi áp dụng công thức hàm MID ta sẽ được kết quả như sau:

Ví dụ hàm mid trong excel

Kết quả hàm mid

Hy vọng với những hướng dẫn và ví dụ hàm MID trong Excel trên đây sẽ giúp bạn sử dụng hiệu quả hơn trong khi thống kê, tính toán dữ liệu. Nếu bạn muốn cắt chuỗi trong Excel thì có thể tìm hiểu hàm Right đã được chúng tôi giới thiệu chi tiết.