Hàm Power trong Excel và cách sử dụng

Rate this post
Hàm Power là một trong rất nhiều hàm khác trong thủ thuật khi học excel mà bạn nên biết.

Hàm Power là một trong rất nhiều hàm khác trong thủ thuật khi học excel mà bạn nên biết việc sử dụng hàm Power trong Excel sẽ giúp bạn tính lũy thừa các thông số một cách đơn giản và thuận tiện.

Hàm Power trong Excel

 

Hướng dẫn sử dụng hàm Power trong Excel

Cú Pháp thực hiện: POWER (number, power)

Trong Đó:

  • Number:Là một số thực bất kỳ (bắt bộc cần phải có) đây được coi là số cơ cở.
  • Power: Là số mũ khi bạn muốn nâng số cơ sở theo lũy thừa đó.

Kết quả trả về sẽ là giá trị lũy thừa của một số.

Lưu ý khi sử dụng hàm Power: Bạn cũng có thể dùng toán tử “^” thay thế cho hàm POWER để chỉ rõ cần nâng một số nào đó lên lũy thừa bậc mấy.

Ví dụ minh họa: Cho bảng dữ liệu sau:

hàm Power trong Excel - hình 1

Yêu cầu: Tính lũy thừa cơ số Power của số Number. Bằng việc áp dụng hàm Power, ta có được công thức cho ô giá trị C6 là: =POWER (A6, B6). Kết quả trả về sẽ là:

hàm Power trong Excel - hình 2

 

Tiếp đó, tiến hành Sao chép công thức cho các ô còn lại. Và thu được kết quả cuối cùng như sau:

hàm Power trong Excel - hình 3

Việc sử dụng hàm Power sẽ giúp bạn tính lũy thừa của một số với một cơ số có sẵn và đây là một trong số các hàm mà Excel quan trọng giúp bạn thực hiện các phép toán đơn giản.