Hàm PROPER trong Excel – ví dụ minh họa và cách dùng

Rate this post

Trong qua trình làm việc với Excel bạn đã từng gặp trường hợp nhất rất nhiều thông tin họ và tên. Việc nhập họ và tên yêu cầu theo chuẩn đó là cần viết hoa 1 chữ cái đầu. Nhưng nếu như bạn gõ lần lượt thì tốc độ làm việc của bạn giảm đi đáng kể. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn dùng hàm PROPER trong Excel để viết hoa chữ cái đầu tiên vừa tiện dụng vừa không tốn thời gian.

Hàm PROPER trong Excel là hàm đổi ký tự đầu tiên trong chuối thành chữ in hoa. Hàm có rất nhiều ứng dụng rất lớn trong việc làm. Bạn muốn hiểu rõ hơn về cú pháp cũng như cách dùng, bạn hãy theo dõi bài viết sau.

Hàm PROPER trong Excel – ví dụ minh họa và cách dùng

Cú pháp : PROPER (text)

Trong đó : Text là một chuối hoặc là tham chiếu đến một chuỗi cần chuyển đối

Thực hành ví dụ:

Ví dụ 1 : Bạn có thể có 1 chuỗi như sau : = PROPER(” tai chua”)

Sau khi kết thúc nhấn Enter chuối của bạn sẽ thu được như sau (“Tai Chua”)

Ví dụ 2 : Tiến hành tham chiếu đến chuỗi cần chuyển đổi. Ta có một danh sách như sau:

Hàm PROPER trong Excel

Cho bảng ví dụ

Yêu cầu: Chuyển các ký tự đầu tiên của “Họ tên” thành chữ hoa sau đó tôi thực hiện các bước sau:

Tại ô E5 ta gõ như sau E5 = PROPER (C5) sau đó nhấn Enter ta được kết quả như bên dưới.

Hàm PROPER trong Excel

Kết quả bạn thu được là

Tại ô E5 ta gõ như sau E5=PROPER(C5) sau đó nhấn Enter ta được kết quả.

Dùng chuột kéo thả để thực hiện đối với các ô còn lại

Hàm PROPER trong Excel

Cho bảng kết quả như mong muốn

Với những thao tác đơn giản bạn đã biết cách dùng hàm POWER trong Excel để đổi ký tự đầu tiên trong chuỗi thành chữ in hoa. Bạn muốn tham khảo thêm các hàm trong Excel hãy tìm kiếm những bài đọc tại taichua.com bạn nhé.