Hàm QUARTILE trong Excel – hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu

Rate this post
QUARTILE là hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu Excel, hỗ trợ khảo sát dữ liệu. Sau đây là cách sử dụng hàm này mà bạn cần biết.

Nếu bạn là đang theo học ngành kế toán thì chắc hẳn sẽ không cảm thấy bỡ ngỡ khi sử dụng các hàm trong Excel để tính toán. Và khi đó, các hàm thống kê trong Excel sẽ hỗ trợ cho bạn rất nhiều trong công việc của mình. Qua bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn sẽ hiểu hơn về cú pháp và cách dùng hàm QUARTILE trong Excel.

Cách dùng hàm QUARTILE trong Excel

Cách dùng hàm QUARTILE trong Excel

Hàm QUARTILE là hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu. Tứ phân vị được dùng trong dữ liệu khảo sát và bán hàng để chia tập hợp thành các nhóm.

Hướng dẫn sử dụng hàm QUARTILE trong excel

Cú Pháp thực hiện: QUARTILE(array, quart).

Với:

 • Array: Là mảng hoặc phạm vi ô có chứa các giá trị số mà bạn muốn tìm là gì. Giá trị này bắt buộc phải có.
 • Quart: Giá trị cần trả về. Giá trị bắt buộc.
  • Khi Quart=0: Trả về giá trị tối thiểu.
  • Khi Quart=1: Trả về Phân vị thứ 25.
  • Khi Quart=2: Trả về Phân vị thứ 50.
  • Khi Quart=3: Trả về Phân vị thứ 75.
  • Khi Quart=4: Trả về Giá trị tối đa.

Ví dụ:

Cho một bảng tính Excel với những giá trị nhập vào tương ứng các tham số của hàm QUARTILE. Hãy tính giá trị phân vị của tập dữ liệu trên bảng tính.

Trong trường hợp Quart=1 sẽ trả về phân vị thứ 25. Bạn tiến hành nhập công thức của hàm QUARTILE tại ô E6. Khi đó, ta thu được kết quả như sau:

Nhập công thức của hàm QUARTILE tại ô E6

Nhập công thức của hàm QUARTILE tại ô E6

Trường hợp Quart=2 sẽ trả về phân vị thứ 50. Bạn tiến hành nhập công thức của hàm QUARTILE tại ô E7. Kết quả ta thu được sẽ được hiển thị như hình dưới đây:

Nhập công thức của hàm QUARTILE tại ô E7

Nhập công thức của hàm QUARTILE tại ô E7

Sử dụng hàm QUARTILE sẽ giúp bạn tính giá trị phân vị của tập dữ liệu nhanh hơn và chính xác hơn. Và nó sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong quá trình học tập cũng như trong công việc của mình.