Hàm search trong Excel và cách sử dụng

Rate this post
Trong Excel, việc nắm được các hàm là rất quan trọng, bởi nó cho sẽ quyết định việc ứng dụng các công thức đó kho giải quyết các bài toán lớn, và các dữ liệu lớn hơn cần phải giải quyết.

Trong Excel, việc nắm được các hàm là rất quan trọng, bởi nó cho sẽ quyết định việc ứng dụng các công thức đó kho giải quyết các bài toán lớn, và các dữ liệu lớn hơn cần phải giải quyết.

Trong Excel có rất nhiều hàm tính toán và các hàm bổ trợ khác, trong đó có hàm Search cũng giống như hàm find, hàm Search cho phép bạn tìm kiếm vị trí của một đoạn vặn nào đó với kết quả được bao quát hơn. Hãy cùng với taichua.com tìm hiểu cách sử dụng hàm Search này nhé.

Hàm Search trong EXCEL

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Search trong EXCEL

  • Cú pháp: =SEARCH (find text, within text, start num)
  • Trong đó: =SEARCH : tên của hàm tìm kiếm.
  • Find text: là ký tự hay văn bản bạn muốn tìm kiếm.
  • Within text: là văn bản, hay chuỗi ký tự bạn cần tìm kiếm.
  • Start num: Vị trí bắt đầu tìm kiếm.

Ví dụ: Bạn muốn search chữ h có trong cụm từ taichua.com.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Search trong EXCEL - bước 1

Bước 1: Bạn tiến hành nhập code vào dòng bất kỳ ở dưới gõ: =SEARCH(A6,D6,G6)

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Search trong EXCEL - bước 2

Trong đó =SEARCH: tên hàm sử dụng.

  • A6: là đối tượng cần tìm nằm ở cột A9. Chúng ta có thể thay thế A9 = h.
  • D6: là nơi bạn tiến hành cần tìm kiếm, khi đó chữ taichua.com ở vị trí cột C9.
  • G6: Vị trí tìm kiếm =1, bắt đầu từ chữ cái đầu tiên, hoặc khi bạn bỏ qua bước này hệ thống sẽ mặc định giá trị tìm kiếm là chữ cái đầu tiên, có thể thay G6 = con số vị trí tùy thích.

Bước 2: Ấn Enter khi đó kết quả hiện ra =8, và chữ h nằm ở vị trí thứ 8 của chữ “taichua.com” .

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Search trong EXCEL - bước 3

Như vậy là tôi và bạn đã cùng nhau hoàn thành xong cách sử dụng hàm Search trong Excel cực kì đơn giản, với bài viết này, bạn sẽ áp dụng cho tất cả các phiên bản của EXCEL