Hàm SECOND trong Excel

Rate this post

Trong Excel có rất nhiều hàm về ngày tháng và thời gian. Nếu trong quá trình bạn làm việc mà nhập một giá trị không hợp lý thì ngay lập tức nó sẽ chuyển về kiểu text. Vì vậy, khi làm việc với giá trị thời gian bạn cần phải để ý đến tính hợp lý của dữ liệu có trong bảng tính của mình. Bài viết sau đây, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn hàm SECOND trong Excel. và khi sử dụng hàm này nó giúp lấy giá trị giây trong một đơn vị thời gian.

Hướng dẫn sử dụng hàm SECOND trong Excel

 

Hàm SECOND được sử dụng trong Excel giúp bạn lấy giá trị giây trong một đơn vị thời gian. Nếu bạn vẫn chưa biết đến cú pháp và cách sử dụng thì hãy theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi bạn nhé.

Hướng dẫn cú pháp và cách sử dụng hàm SECOND

Cú pháp thực hiện =SECOND (serial_number)

Trong Đó: Serial_number: Là thời gian chứa số giây bạn muốn tìm. ( giá  trị này bắt buộc phải có). Serial_number Có thể là giá trị thời gian hoặc giá trị thập phân.

Chức Năng của hàm: Hàm SECOND trả về phần giây của giá trị thời gian. Và nó có dạng số nguyên trong phạm vi từ 0 đến 59.

Để giúp bạn hiểu hơn về hàm SECOND., chúng ta cùng xét ví dụ dưới đây nhé:

Cho bảng dữ liệu:

Hướng dẫn sử dụng hàm SECOND trong Excel

 

Yêu cầu đặt ra: Hãy trả về phần giây của biểu thức thời gian Time.

Áp dụng cú pháp của hàm SECOND tại ô kết quả D6: =SECOND(A6). Ta thu được kết quả trả về:

Hàm SECOND trong Excel

Giá trị giây nhận được ở ô D6

Copy công thức này cho các ô còn lại. Kết quả cuối cùng sẽ là:

Hướng dẫn sử dụng hàm SECOND trong Excel

Giải thích giá trị 0.11. Biểu thức thời gian cũng có thể biểu diễn bằng số 1 = 24 giờ. Ta có 0.11 là 11/100 của 24 giờ. Kết quả sẽ thu được như hình ở trên.

Bạn đã biết đến cú pháp của hàm SECOND và chức năng của nó. Nói tóm lại, sử dụng Hàm SECOND bạn sẽ nhận được giá trị giây của biểu thức thời gian. Chúc bạn làm việc hiệu quả với hàm này nhé.