Hàm trả về định thức của ma trận MDETERM trong Excel

Rate this post
Hàm MDETERM trong Excel là hàm dùng để tính định thức của một ma trận vuông, thông thường khi thực hiện bài toán có liên quan đến việc tính định thức của một ma trận vuông người dùng sẽ cần đến.

Hàm MDETERM trong Excel là hàm dùng để tính định thức của một ma trận vuông, thông thường khi thực hiện bài toán có liên quan đến việc tính định thức của một ma trận vuông người dùng sẽ cần đến sự trợ giúp của hàm MDETERM để có được kết quả chính xác trong thời gian ngắn.

Bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cú pháp thực hiện cách dùng và ví dụ minh họa cụ thể về hàm MDETERM (hàm trả về định thức của một ma trận). Hàm MDETERM trong excel được giới thiệu dưới đây áp dụng cho các phiên bản Office 2016, Office 2013, Office 2010, Office 2007 và Office 2003.

Hàm MDETERM được dùng trong tất cả các phiên bản của Office 2003, Office 2007, Office 2010, Office 2013 và Office 2016.

  • Cú pháp: MDETERM(array)
  • Array: là thành phần bắt buộc. Điều kiện khi sử dụng hàm này là ma trận vuông nên có số hàng và số cột là bằng nhau.

Hướng dẫn sử dụng Hàm MDETERM trong Excel

Bước 1: Bạn mở excel ra và nhập ma trận cần tính định thức vào các ô tương ứng như hình dưới đây.

 cách sử dụng Hàm MDETERM trong Excel - bước 1

Bước 2: Sau đó, tiến hành nhập công thức: =MDETERM(B5:E8) vào ô B10.

 cách sử dụng Hàm MDETERM trong Excel - bước 2

Bước 3: Ấn enter. Khi đó, kết quả trả về ở ô B10 là 113.

 cách sử dụng Hàm MDETERM trong Excel - bước 3

Vậy định thức của ma trận cần tìm là 113.

Với ví dụ cụ thể trên, chắc chắn các bạn hiểu rõ hơn về cú pháp và cách dùng hàm MDETERM được áp dụng trong excel. Khi sử dụng hàm MDETERM, bạn sẽ tính toán được  định thức của một ma trận một cách dễ dàng, đồng thời tiết kiệm được thời gian trong công việc và học tập.