Hàm trả về giá trị tuyệt đối trong Excel

Rate this post
Hàm ABS sử dụng trong excel là hàm trả về giá trị tuyệt đối của một số hay một biểu thức số học nào đó. Vậy cách sử dụng hàm này có khó hay không?

Hàm ABS sử dụng trong excel là hàm trả về giá trị tuyệt đối của một số hay một biểu thức số học nào đó. Vậy cách sử dụng hàm này có khó hay không? Câu trả lời là không khó bởi sử dụng hàm này khá đơn giản nên thường được sử dụng cùng với các hàm khác để thực hiện tính toán trên bảng tính Excel.

 

Hàm ABS trong Excel

Giá trị tuyệt đối hay còn có cách gọi khác là modul (mô – đun) giá trị tuyệt đối của một số thực luôn là một số không âm (có nghĩa là lớn hơn hoặc bằng 0). Và giá trị của nó luôn bằng đúng với giá trị của số thực đã cho trước, sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn đến bạn cách sử dụng hàm ABS, hãy cùng theo dõi bài viết của chúng tôi nhé.

  • Cú Pháp thực hiện: =ABS(Number)
  • Cú pháp của hàm này rất đơn giản chỉ gồm một đối số.
  • Đối số (Number) có thể là một số cụ thể, hay một tham chiếu chứa số, hoặc cũng có thể là biểu thức số học.

Hướng dẫn sử dụng hàm ABS trong Excel

  • Ví dụ minh họa: Cho một dãy số, hãy tính giá trị tuyệt đối của từng số trong dãy đó.

Để tính giá trị truyệt đối của cột số lượng khi bạn vô tính nhập sai số lượng thành số âm rất nhiều sản phẩm thì hàm ABS sẽ là vị cứu tính của bạn.

hướng dẫn sử dụng hàm abs trong Excel - hình 1

Áp dụng hàm ABS tại ô E6, ta có: =ABS(E5). Khi đó, kết quả mà ta nhận được sẽ la:

hướng dẫn sử dụng hàm abs trong Excel - hình 2

Bài viết này, tôi đã giới thiệu đến bạn cú pháp cũng như cách sử dụng hàm ABS và ví dụ minh họa. Thông qua, ví dụ minh họa này, bạn sẽ hiểu thêm ý nghĩa và vận dụng hàm ABS trong Excel tính giá trị tuyệt đối cho các biểu thức, hoặc sử dụng cùng với các hàm khác của cách phép tính toán trong Excel.