Hàm TTEST trong excel – Hàm tính giá trị xác suất gắn với kiểm tra t Student

Rate this post
Hàm TTEST trong excel là hàm được Excel hỗ trợ tính giá trị xác suất gắn với kiểm tra t Student từ các tập dữ liệu cho trước và các điều kiện xác định về số phần dư.

Hàm TTEST trong excel là hàm được Excel hỗ trợ tính giá trị xác suất gắn với kiểm tra t Student từ các tập dữ liệu cho trước và các điều kiện xác định về số phần dư của phân bố và kiểu phép thử t-Test cần thực hiện.Việc sử dụng hàm này sẽ rất có ích trong việc tính toán của mình

Hàm TTEST trong excel

 

Hiện nay, các ứng dụng của xác suất thống kê ngày càng trở nên quan trọng hơn. Bạn sẽ gặp những bài toán yêu cầu phải tính giá trị xác suất gắn với kiểm tra t Student. Chính vì thế mà bạn cần nên biết cách sử dụng hàm TTEST.

Cú Pháp Thực Hiện: TTEST(array1,array2,tails,type)

Với:

  • Array1 được gọi là tập dữ liệu thứ nhất.
  • Array2 được gọi là tập dữ liệu thứ hai.
  • Tails: Được dùng để xác định số phân dư của phân bố.
  • Nếu tails = 1 thì hàm TTEST dùng phân bố một phía.
  • Nếu tails = 2 thì hàm TTEST dùng phân bố hai phía.
  • Type: Là kiểu phép thử t-Test cần thực hiện:
  • Nếu Type=1: Phép thử sẽ được thự hiện theo từng cặp.
  • Nếu Type=2: Phép thử sẽ được thự hiện theo hai mẫu thử cùng phương sai.
  • Nếu Type=2: Phép thử sẽ được thự hiện theo hai mẫu thử khác phương sai.

Hàm TTEST trong excel

 

Hướng dẫn dử dụng hàm TTEST

Xét Ví Dụ : Cho bảng dữ liệu với các giá trị tương ứng với các tham số của hàm TTEST.

Hàm TTEST trong excel

Bạn tiến hành nhập công thức của hàm TTEST để tính giá trị xác suất gắn với phép thử t Student. Kết quả như hình dưới.

Hàm TTEST trong excel

Cách sử dụng hàm TTEST trong Excel rất đơn giản phải không bạn. Khi bạn muốn nhập vào hàm các giá trị của tham số thì bạn cần chú ý điền đúng thứ tự các tham số. Tốt hơn hết là điền các giá trị tham số ban đầu theo đúng thứ tự tham số trong hàm ngay từ đầu để tránh nhầm lần không đáng có.