Hàm UNICODE trong Excel và cách sử dụng

Rate this post
UNICODE là hàm trả về mã số UNICODE tương ứng với kí tự được nhập vào. Sau đây là cách sử dụng hàm UNICODE trong Excel mà bạn cần biết.

Excel có rất nhiều hàm để bạn có thể sử dụng vào trong công việc và học tập, và trong đó thì có hàm UNICODE – hàm trả về mã số UNICODE tương ứng với kí tự được nhập vào. Tuy nhiên là còn có nhiều người vẫn chưa biết rõ về cách sử dụng hàm này, để chi tiết hơn thì bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn cách dùng hàm UNICODE trong Excel và ví dụ minh họa để bạn dễ dàng sử dụng hơn.

Hướng dẫn sử dụng hàm Unicode trong excel

Và để sử dụng được hàm này thì trước tiên bạn mở 1 file Excel và thực hiện theo cú pháp: UNICODE (text).

Trong đó: Text là kí tự mà bạn muốn lấy giá trị Unicode.

Ta có bảng mã các số như hình ở bên dưới. Bạn muốn tìm hiểu xem các kí tự trả về mã Unicode nào thì bạn có thể thực hiện theo các bước giống như hình ở bên dưới và quan sát kết quả. Và tại ô E5 thì bạn nhập công thức: UNICODE(D5). Và theo dõi thì có được kết quả trả về là 65.

Nhập công thức: UNICODE(D5)

Nhập công thức: UNICODE(D5)

Tiếp theo, bạn kéo thả chuột sao chép công thức xuống các ô ở phía dưới và cho các kết quả còn lại.

Sao chép công thức xuống các ô ở phía dưới

Sao chép công thức xuống các ô ở phía dưới

Với bước làm đơn giản như ví dụ trên thì chắc chắn là bạn đã biết cách dùng hàm UNICODE trong Excel rồi đó, từ đó bạn có thể áp dụng vào bài toán của mình để có kết quả nhanh nhất.