Hàm VARP trong Excel và cách sử dụng

Rate this post

Hàm VARP trong Excel là hàm tính toán dung sai trên cơ sở toàn bộ tập hợp. Các đối số của hàm VARP đều tương ứng với một tập hợp, với các giá trị logic và trình bày số dạng văn bản khi gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm. Và đối số là mảng hay tham chiếu, thì mới có thể được tính còn các đối số loại khác sẽ bị loại bỏ khi tính toán.

 

Hàm VARP trong Excel

Hàm VARP trong Excel

Xác suất thống kê là một lĩnh vực trọng yếu trong ngành toán học và trong việc giải quyết các bài toán thực tế. Ở bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn cú pháp và sử dụng hàm VARP để tính phương sai trên toàn bộ tập hợp.

 

Hàm VARP và cách sử dụng của hàm

 

Cú Pháp thực hiện: VARP(số 1, số 2, …)

Trong Đó:

Số 1: Là đối số dạng số đầu tiên tương ứng với một tập hợp. Và là giá trị bắt buộc phải có.

Số 2: Là các đối số dạng số từ 2 đến 255 tương ứng với một tập hợp. Đây là giá trị có thể có và có thể không….

Những thủ thuật choHàm VARP trong Excel

Những thủ thuật choHàm VARP trong Excel

 

Xét Ví Dụ Minh Họa cho hàm VARP

Bạn hãy nhập vào Excel các giá trị thực tế tương ứng với các tham số của hàm VARP. Yêu cầu đặt ra là tính phương sai của bảng giá trị trên.

Hàm VARP trong Excel

Các giá trị tương ứng với các tham số có trong hàm VARP

 

Bạn tiến hàng nhập công thức hàm VARP tại ô C11. Và bạn sẽ Thu được kết quả như sau:

Hàm VARP trong Excel

Kết quả tính phương sai thu được

Cách sử dụng hàm VARP trong Excel thật dễ dàng phải không bạn. Nhưng khi sử dụng hàm này, bạn cần lưu ý rằng các đối số trong hàm VARP nếu là các ô trống, văn bản, giá trị logic, hoặc giá trị lỗi trong mảng hoặc tham chiếu thì sẽ bị bỏ qua khi tính toán. Vậy nên, bạn cần điền dữ liệu vào cho thích hợp để tránh sự nhầm lẫn nhé.