Hàm YEAR trong Excel

Rate this post

Bạn đang có một biểu thức bao gồm ngày tháng năm, nhưng bạn lại chỉ muốn tách giá trị năm ra để phục vụ cho các công việc tính toán khác của mình mà thôi. Khi đó, hàm Year trong Excel sẽ giúp bạn thực hiện công việc này. Hàm year là một hàm đơn giản, dễ sử dụng và nó sẽ giúp bạn tách năm một cách chính xác và nhanh gọn hơn.

hàm Year trong Excel

Hàm Year trong Excel

Trong bảng tính của bạn chứa quá nhiều dữ liệu về ngày tháng năm, nhưng trong công việc tính toán của mình bạn lại chỉ cần lấy giá trị năm mà thôi.Với cách làm thủ công rà soát từ trên xuống dưới để tách năm thì sẽ mất rất nhiều thời gian của bạn. Khi đó, hàm Year trong Excel sẽ giúp bạn làm điều này một cách đơn giản và không mất nhiều thời gian.

Dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn cú pháp và cách sử dụng hàm YEAR trong công việc tính toán của mình.

Cú pháp thực hiện:  YEAR(serial_number)

Trong Đó:  Serial_number là giá trị bắt buộc, ngày trong năm mà bạn muốn tìm.

Chức năng của hàm: Trả về năm của một ngày một ngày tương ứng nào đó. Và năm được trả về ở dạng số nguyên nằm trong khoảng từ 1900 đến 9999.

Ví dụ minh họa:

VD 1: Year(date(2014,12,3))=2014

VD 2: Cho bảng tính như hình dưới đây. Bạn đang muốn lấy giá trị YEAR từ cột Date.

Lấy giá trị YEAR từ cột Date

Lấy giá trị YEAR từ cột Date

Khi đó, bạn thực hiện thao tác như sau:

  • Tại ô C6, bạn gõ =YEAR(B6). Sau đó ấn Enter. Và kết quả trả về tại C6=2009

Hàm YEAR trong Excel

Kết quả hàm YEAR tại ô C6

 

  • Ấn chuột và kéo kết quả cho các ô còn lại. Kết quả cuối cùng mà bạn nhận được:

Hàm year trong excel

Chúc các bạn thành công với cách làm trên.