Hardware Access Console

Rate this post

Hardware Access Console – Phần mềm điều khiển truy cập phần cứng

Hardware Access Console là phần mềm hỗ trợ tạo bộ nhớ truy cập trực tiếp cổng PCI và cồng ra/vào dưới dạng MS-DOS, Windows và Linux (x86 và ARM). Giao diện chương trình khá đơn giản chúng ở chế độ điều khiển  bao gồm một bộ lệnh để tương tác với phần cứng.

Với một cú pháp đơn giản, bạn có thể thực hiện hoạt động truy cập trực tiếp đầu vào hoặc đầu ra của dữ liệu trong hệ thống, trong đó, định dạng dữ liệu của hoạt động có thể là byte, word hoặc double word mode. 

Đối với các hoạt động đặc biệt, trong hệ thống sẽ  được gọi là “registry indexed mode” hoạt động này để thiết lập đăng ký, đọc và ghi dữ liệu đăng ký, và được sử dụng dữ liệu đăng ký  sẽ được sử dụng lệnh đặc biệt để làm cho chúng diễn ra càng nhanh càng tốt.

Giao diện phần mềm Hardware Access Console

Giao diện phần mềm Hardware Access Console

Chức năng của ứng dụng Hardware Access Console

 • Truy cập các bộ nhớ vật lý: Ứng dụng có thể truy cập bất kỳ vị trí bộ nhớ vật lý trong không gian bộ nhớ 32 bit, bạn cần có một nơi chứa bộ nhớ hiển thị để lưu các tệp tin, bộ nhớ này có thể đọc, ghi vào bất kỳ địa chỉ bộ nhớ vật lý nào từ hệ thống trong chế độ từ byte, word, double.
 • Quét toàn bộ thiết bị PCI: Khi khởi động, chương trình thực hiện quét tất cả các thiết bị PCI có sẵn trong hệ thống. Mỗi thiết bị được tìm thấy đều được gán một mã số nhận dạng được sử dụng cho tất cả các thao tác đọc / ghi. Bạn có thể hiển thị danh sách chi tiết các thiết bị PCI (bao gồm các thông tin như VendorID, DeviceID ….), đọc /ghi các thanh ghi PCI có trong không gian PCI 255byte. 
 • Trực tiếp kiểm soát các hoạt động đầu vào và đầu ra: Bạn có thể truy cập hệ thống để thực hiện hoạt động tạo bộ nhớ truy cập trực tiếp đầu vào/ đầu ra bằng những cú pháp đơn giản, chính những cú pháp này sẽ giúp kiểm soát được truy cập có an toàn hay không.

Truy cập các bộ nhớ vật lý bởi phần mềm Hardware Access Console

Truy cập các bộ nhớ vật lý bởi phần mềm Hardware Access Console

Một số cú pháp để sử dụng công cụ Hardware Access Console

 • HAConsole -f [text_file_commands_list] : Trong trường hợp này, bạn có thể chuyển qua công cụ một tập tin văn bản có chứa một danh sách các lệnh multipe để thực hiện.
 • Quit : Thoát khỏi ứng dụng.
 • Help : Show Một danh sách chung các loại lệnh chính 
 • Help [command_name] : Hiển thị thông tin chi tiết về lệnh cụ thể được yêu cầu.
 • Save [file_name] <[command]: Lưu đầu ra nhị phân của lệnh chỉ định vào tệp tin (chỉ làm việc với dữ liệu nhị phân trả về lệnh). 
 • Tìm kiếm s “[string]” <[lệnh] : Tìm chuỗi vào đầu ra được tạo ra bởi lệnh.
 • Tìm kiếm h XXXXXX < [Lệnh] : Tìm mẫu hexadecimal vào đầu ra được tạo ra bởi lệnh.
 • Pci: Nếu sử dụng một mình hiển thị danh sách tất cả các thiết bị PCI tìm thấy trong hệ thống. 

Phần mềm Hardware Access Console truy cập thiết bị PCI

Phần mềm Hardware Access Console truy cập thiết bị PCI

Đánh giá sơ bộ phần mềm Hardware Access Console

Ưu điểm:

 • Tăng tốc độ hoạt động của máy tính.
 • Sử dụng trên nhiều hệ điều hành windows.

Nhược điểm:

 • Giới hạn ngôn ngữ.

Với giao diện đơn giản, nhiệm vụ của bạn là nhớ những bộ lệnh để tương tác với phần cứng để có thể truy cập trực tiếp vào cổng PCI. Nếu công việc của bạn đang cần, muốn tăng hiệu quả, rút ngắn thời gian hãy download Hardware Access Console để phục vụ công việc của bạn. Ngoài ra, chúng tôi cũng giới thiệu đến bạn MMC Medic – công cụ có khả năng format thẻ nhớ, khắc phục những lỗi thường gặp trong thẻ nhớ khá tốt.