Hướng dẫn cách dùng hàm MODE trong Excel

Rate this post
Ý nghĩa hàm MODE giúp bạn tìm ra một số có tần suất nhiều nhất trong một tập dữ liệu được chọn, hàm này tương thích trong xác suất thống kê.

Ý nghĩa hàm mode là giúp bạn tìm ra một số có tần suất nhiều nhất trong một tập dữ liệu được chọn, hàm này tương thích trong xác suất thống kê. Đây là một trong các hàm excel cơ bản, có khá nhiều ứng dụng trong việc tìm kiếm. Ví dụ như tìm kiếm ra những người có cùng độ tuổi và xuất hiện nhiều nhất trong danh sách cho trước.

Cú pháp: MODE (số 1, [số 2]…)

Trong đó

  • Số 1: Là đối số dạng số thứ nhất mà bạn cần tính toán là tham số bắt buộc
  • Số 2: Là đối số dạng thức 2, 3 mà bạn muốn tính toán là tham số tùy chọn

Chú ý:

Đối số ở đây có thể là số, tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số

Nếu đối số là tham chiếu, mảng có chữa giá trị lo-gic, văn bản hay ô trống thì giá trị này sẽ bị bỏ qua tuy nhiên những ô có giá trị 0 sẽ được bao gồm.

Đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đối thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

Hướng dẫn sử dụng hàm MODE trong Excel

Bạn hãy nhập vào Excel các giá trị thực tế của bạn tương ứng với các tham số của hàm trong các ô Excel. Ví dụ này nhé

cách sử dụng hàm MODE trong Excel - hình 1

Cho ví dụ như bảng

Công thức tại ô C11 = MODE(C6,C7,C8,C9,C10) Và kết quá trả về sẽ nhận được là 5 vì số 5 xuất hiện nhiều nhất với 3 lần:

cách sử dụng hàm MODE trong Excel - hình 2

Kết quả thu được

Với bài viết trên bạn đã biết các sử dụng một trong những hàm trong excel được sử dụng phổ biến nhất – hàm mode rồi đó nhé, đây là một hàm ứng dụng để tìm kiếm và đánh giá dữ liệu rất hữu ích. Với hàm này bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về tập dữ liệu của mình rồi nhé.