...

Hướng dẫn cài đặt bàn phím tiếng Hàn trên Win 7/8

Rate this post
Cài đặt bàn phím tiếng Hàn trên máy tính có hệ điều hành Win 7/8 như thế nào? Và khi cài đặt xong thì nó sử dụng có phức tạp hay không?

Bạn là người yêu thích và học hỏi tiếng Hàn, bạn muốn cài đặt bàn phím tiếng Hàn trên hệ điều hành Windows 7/8 nhưng bạn chưa biết làm thế nào? Để chi tiết về cách cài đặt thì bạn hãy cùng chúng tôi theo dõi nội dung bài viết dưới đây nhé!

cài đặt bàn phím tiếng Hàn

Hướng dẫn cài đặt bàn phím tiếng Hàn trên hệ điều hành Windows 7/8

Hướng dẫn cài đặt bàn phím tiếng Hàn Win 7/8

Để cài đặtbàn phím tiếng Hàn ảo vào máy tính thì bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào Control Panel => mục Region and Language

cài đặt bàn phím tiếng Hàn ảo

Vào Control Panel => mục Region and Language

Bước 2: Tại Region and Language, chuyển sang tab Keyboards and Languages => Change keyboards

Chọn Change keyboards

Chọn Change keyboards

Bước 3: Click Add để thêm ngôn ngữ nhập liệu mới vào danh sách sử dụng

Thêm ngôn ngữ mới vào danh sách sử dụng

Thêm ngôn ngữ mới vào danh sách sử dụng

Bước 4: Tại cửa sổAdd Input Language, tích chọn các bộ gõ trong mục Korean => OK

Chọn Korean là ngôn ngữ thêm vào

Chọn Korean là ngôn ngữ thêm vào

Bước 5: Bấm OK để cập nhật danh sách ngôn ngữ mới

Cập nhật danh sách ngôn ngữ mới

Cập nhật danh sách ngôn ngữ mới

Sau khi đã cập nhật xong danh sách ngôn ngữ mới thì bạn đã gõ được tiếng Hàn bằng cách sử dụng bàn phím ảo On-Screen Keyboard. Không quá phức tạp phải không bạn. 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.