HƯỚNG DẪN DÙNG PIVOT TABLE TRONG GOOGLE DOCS SPREADSHEET

Rate this post

Một tính năng mà từ lâu vẫn thiếu trên Excel được người dùng chờ đợi là thống kê tổng quát dữ liệu. Google Docs đã nhanh chân hơn ra mắt tính năng này trước Excel 2010 trên công cụ soạn thảo trực tuyến của mình. Vừa làm việc online và lưu trữ trực tuyến, lại vừa có các tính năng hàng đầu, vậy còn lý do gì để bạn bỏ qua Google Docs. Đối với các văn bản Google Docs quá dài, bạn cũng nên biết cách đánh số trang để dễ tìm kiếm.Với đánh số trang trên Google Docs cũng giúp bạn tìm kiếm tài liệu nhanh sau khi in. Còn để thống kê dữ liệu trên Google Docs, mời các bạn làm theo HƯỚNG DẪN DÙNG PIVOT TABLE TRONG GOOGLE DOCS SPREADSHEET sau đây.

Cách Dùng Pivot Table Trong Google Docs Spreadsheet

Bước 1: Mở file dữ liệu lớn mà bạn cần xử lý dữ liệu.

PIVOT TABLE TRONG GOOGLE DOCS SPREADSHEET

Chuẩn bị một file excel có dữ liệu 

Bước 2: Chọn toàn bộ dữ liệu, sau đó Click Data > Pivot Table Report.

Bước 3: Một bảng mới là Pivot Table 1 xuất hiện. Và chức năng Report Editor đóng vai trò là công cụ để xây dựng bảng tính tổng quát với quy mô thu nhỏ. Chỉ cần chọn dòng và cột tương ứng, dữ liệu sẽ được thêm vào.

PIVOT TABLE TRONG GOOGLE DOCS SPREADSHEET

PIVOT TABLE TRONG GOOGLE DOCS SPREADSHEET

Bước 4: Khi tiến hành gán tham số trong Values vào bảng Pivot. Các bạn thay đổi thiết lập trong phần Summarize by. Để hiển thị thống kê tổng quát, chọn hàm COUNTA.

Vậy là bạn đã thống kê được dữ liệu đơn giản với tính năng Pivot table.

PIVOT TABLE TRONG GOOGLE DOCS SPREADSHEET

Kết quả sau khi thực hiện thống kê dữ liệu

Các bạn cũng có thể chỉnh sửa thêm dữ liệu vào Google Docs bằng cách thêm dòng, cột vào bảng. Thủ thuật thêm dòng vào bảng Google Docs giúp bổ sung các vị trí để hoàn thiện bảng thống kê bạn đang tạo.