Hướng dẫn lặp lại tiêu đề trong Excel

Rate this post
Bạn đang muốn in một danh sách có nhiều trang Excel, khi đó có nhiều tiêu đề giống nhau, và bạn đang cân nhắc đến việc lặp lại tiêu đề cho mỗi trang.

Lặp lại tiêu đề trong Excel khi in như thế nào?

Bạn đang muốn in một danh sách có nhiều trang Excel, khi đó có nhiều tiêu đề giống nhau, và bạn đang cân nhắc đến việc lặp lại tiêu đề cho mỗi trang. Chắc chắn là bạn không muốn tiêu đề chỉ xuất hiện ở trang đầu tiên mà mất đi ở các trang sau. Để dễ dàng hơn trong việc này thì phương pháp lặp lại tiêu đề trong Excel khi in sẽ giúp bạn thực hiện được công việc này đơn giản hơn. Hãy theo dõi cùng chúng tôi bài viết này để hiểu chi tiết rõ hơn nhé!

Nhưng trước tiên thì máy bạn cần phải được cài đặt:

  • Office 2003
  • Office 2007
  • Office 2010
  • Office 2013

Hướng dẫn cách lập lại tiêu đề trong Excel

Bước 1: Mở file Excel cần in và ở thẻ Page Layout bạn chọn Print Titles

Hướng dẫn cách lập lại tiêu đề trong Excel - bước 1

Mở File, Page Layout => Print Titles

Bước 2: Có 2 trường hợp cho bạn lựa chọn

Nếu muốn lặp lại tiêu dề theo dòng thì chọn Rows to repeat at top, còn nếu muốn lặp tiêu đề theo cột thì bạn chọn Colums to repeat at left.

Hướng dẫn cách lập lại tiêu đề trong Excel - bước 2

Chọn trường hợp bạn muốn (theo dòng hoặc cột)

Bước 3: Sau khi click vào trường hợp bạn muốn chọn thì bạn sẽ chuyển đến file Excel. Tại đây thì bạn sẽ bôi đen phần tiêu đề cần được lặp lại.

Hướng dẫn cách lập lại tiêu đề trong Excel - bước 3

Bôi đen phần tiêu đề muốn lặp

Bước 4: Nếu như muốn xem lại phần mình đã lựa chọn thì bạn vào Print Preview để xem chi tiết bảng sau khi đã được cách lặp lại tiêu đề.

Hướng dẫn cách lập lại tiêu đề trong Excel - bước 4

Chi tiết bảng khi đã lặp tiêu đề

Và cuối cùng thì bạn nhấn OK để hoàn tất công việc.

Hướng dẫn cách lập lại tiêu đề trong Excel - bước 5

Kết quả

Với 4 bước làm đơn giản như trên thì chắc chắn là bạn đã có thể lặp lại tiêu đề trong Excel một cách rõ ràng.