Hướng dẫn sử dụng hàm NPER để tính số kỳ của một khoản đầu tư trong Excel 

Rate this post
Hàm NPER là một trong những hàm của Excel giúp bạn tính được số kỳ của một khoản đầu qua rất nhiều hàm tính nâng cao trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Hàm NPER – hàm tính số kỳ của một khoản đầu tư trong Excel trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nếu như bạn chưa tìm hiểu về hàm tính số kỳ này thì hãy tìm hiểu và thực hành ngay bây giờ với chúng tôi qua nội dung bài viết dưới đây nhé!

Cách sử dụng hàm NPER để tính số kỳ của một khoản đầu tư trong Excel

Cách sử dụng hàm NPER để tính số kỳ của một khoản đầu tư trong Excel

Cách sử dụng hàm NPER để tính số kỳ của một khoản đầu tư trong Excel

Cú pháp thực hiện: NPER(rate,pmt,pv,[fv],[type])

Trong đó: 

 • Rate: Lãi suất theo kỳ hạn, là tham số bắt buộc
 • pmt: Khoản thanh toán cho mỗi kỳ, là tham số bắt buộc
 • Pv: Giá trị hiện tại, là tham số bắt buộc
 • Fv: Giá trị tương lai. Nếu bỏ qua thì mặc định là 0
 • Type: Thời điểm thanh toán khi đến hạn

                  Type = 0: Thanh toán cuối kỳ
                  Type = 1: Thanh toán đầu kỳ

Để chi tiết thì bạn cùng chúng tôi xét ví dụ sau:

Cho bảng dữ liệu trong Excel 2013 như dưới đây, các dữ liệu được nhập vào tương ứng với các tham số của hàm NPER. 

Yêu cầu: 

 • Tính số kỳ của khoản đầu tư
 • Tính số kỳ của khoản đầu tư, trừ các khoản thanh toán lúc đầu kỳ
 • Tính số kỳ của khoản đầu tư trừ khi giá trị tương lai = 0

Hướng dẫn sử dụng hàm NPER để tính số kỳ của một khoản đầu tư

Tính số kỳ của khoản đầu tư trừ khi giá trị tương lai = 0

 • Tính số kỳ của khoản đầu tư. Nhập công thức tại ô C11 =NPER(C6/12,C7,C8,C9,1). Và ta có kết quả như hình dưới

Hàm NPER - Tính số kỳ của một khoản đầu tư trong Excel

Nhập công thức tại ô C11 =NPER(C6/12,C7,C8,C9,1)

 • Tính số kỳ của khoản đầu tư, trừ các khoản thanh toán lúc đầu kỳ. Nhập công thức tại ô C12 =NPER(C6/12,C7,C8,C9). Ta được kết quả như hình dưới.

Cách sử dụng hàm NPER - Hàm tính số kỳ của một khoản đầu tư

Nhập công thức tại ô C12 =NPER(C6/12,C7,C8,C9)

 • Tính số kỳ của khoản đầu tư trừ khi giá trị tương lai = 0. Nhập công thức tại ô C13 =NPER(C6/12,C7,C8). Ta được kết quả như hình dưới

Cách sử dụng hàm NPER trong Excel

Nhập công thức tại ô C13 =NPER(C6/12,C7,C8)

Như vậy, trên đây chúng tôi đã hướng dẫn và đã đưa cho bạn một ví dụ cụ thể về cách sử dụng hàm NPER trong Excel rồi. Giờ đây bạn có thể áp dụng vào để tính số kỳ của khoản đầu tư trên các số liệu thực tế của mình thôi.