Hướng dẫn sử dụng hàm STDEV

Rate this post
Hàm STDEV là một trong những hàm thống kê được nhiều người quan tâm, sử dụng để giúp bạn tính toán được độ lệch chuẩn dựa trên mẫu.

Trong Excel có rất nhiều hàm để hỗ trợ bạn sử dụng vào các trường hợp khác nhau. Và hàm STDEV là một trong những hàm thống kê được nhiều người quan tâm, sử dụng để giúp bạn tính toán được độ lệch chuẩn dựa trên mẫu.

Tuy nhiên là nhiều người vẫn còn đang thắc mắc về cách sử dụng hàm STDEV trong Excel, để làm rõ được điều này thì bài viết dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm STDEV.

Trước khi sử dụng được hàm này thì máy tính của bạn đã phải cài đặt một trong các phiên bản: Office 2003, Office 2007, Office 2010, Office 2013.

Ý nghĩa hàm STDEV

  • Cú pháp: STDEV(number1, [number2],…)

Trong đó:

  • Number1: Đối số đầu tiên tương ứng với mẫu tổng thể và là giá trị bắt buộc.
  • Number2: Đối số từ 2 đếm 255 tương ứng với các mẫu tổng thể và là giá trị tùy chọn không bắt buộc.

Khi sử dụng thì bạn cần phải chú ý:

Hàm STDEV giả định rằng các đối số của nó sẽ là mẫu tổng thể, cho nên dữ liệu của bạn sẽ đại diện cho toàn bộ tổng thể thì tính độ lệch chuẩn bằng cách dùng hàm STDEVP.

  • Độ lệch chuẩn được tính bằng phương pháp “n-1”.
  • Đối số có thể là số hoặc là tên, là mảng hoặc là tham chiếu có chứa số.
  • Các giá trị logic và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách đối số sẽ được đếm.
  • Trường hợp đối chiếu là mảng hoặc tham chiếu thì chỉ số trong mảng hoặc là tham chiếu đó mới được tính còn các ô trống, giá trị logic, văn bản hoặc là giá trị lôi trong mảng hoặc tham chiếu thì có thể bị bỏ qua.
  • Trường hợp các đối số là văn bản hay là các giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số được thì sẽ khiến việc có lỗi xảy ra.

Nếu bạn muốn các giá trị logic, kiểu hiện thị văn bản của số trong tham chiếu như một phần của phép tính thì hãy sử dụng hàm STDEVA.

STDEV sử dụng công thức:

Hàm STDEV

Trong đó: x là trung độ mẫu AVERAGE(số 1, số 2,…) và n là kích thước mẫu.

Với cách làm đơn giản như trên chúng tôi hướng dẫn thì chắc hẳn là bạn cũng đã biết được cách sử dụng hàm STDEV trong Excel để tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu đó. Và bạn có thể sử dụng một mảng đơn hay là tham chiếu tới một mảng thay thế cho các đối số cho các đối số được phân tách bởi dấu phẩy.