Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Fast Accounting

Rate this post

Fast Accounting là một phần mềm kế toán cho phép những người làm kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể sử dụng để kiểm soát được những nghiệp vụ kế toán liên quan đến thu, chi, tài chính, tài sản, xuất, nhập,…

phần mềm kế toán Fast Accounting

phần mềm kế toán Fast Accounting

Việc làm kế toán đòi hỏi ở người làm sự chính xác cao độ, tỉ mỉ và cẩn thận bởi nếu như chỉ cần một sai số nhỏ thôi có thể dẫn đến hậu quả khó lường trước được, do đó, phần mềm kế toán Fast Accounting ra đời như một giải pháp hữu ích nhất dành cho những người làm kế toán.

Fast Accounting được phát triển và liên tục hoàn thiện từ năm 1997 và hiện nay đã có khoảng hơn 8000 khách hàng tin dùng và đạt nhiều giải thưởng lớn như Sao Khuê, BIT CUP, sản phẩm được nhiều người tiêu dùng,… và nhiều sản phẩm khác nữa.

Phần mềm kế toán Fast Accounting có 16 phân hệ bao gồm bao gồm đầy đủ trong nghiệp vụ kế toán:

 • Hệ thống cách sử dụng phần mềm kế toán Fast.
 • Kế toán tổng hợp
 • Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay
 • Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
 • Kế toán mua hàng và nợ phải trả
 • Kế toán hàng tồn kho
 • Kế toán TSCĐ (tài sản cố định)
 • Kế toán CCLĐ (công cụ lao động)
 • Báo cáo chi phí theo khoản mục
 • Kế toán giá thành dự án hoặc công trình xây lắp
 • Kế toán giá thành sản phẩm sản xuất liên tục
 • Kế toán giá thành sản phẩm sản xuất theo đơn đặt hàng
 • Báo cáo thuế
 • Báo cáo quản trị các trường do người dùng tự định nghĩa
 • Quản lý hóa đơn
 • Thuế thu nhập cá nhân.

 

cách sử dụng phần mềm kế toán Fast Accounting

cách sử dụng phần mềm kế toán Fast Accounting

 

Các phím chức năng để có thể sử dụng được các phân hệ trên, cho quá trình làm kế toán đơn giản hơn:

 • F1: Phím dùng để trợ giúp
 • F2: Phím để xem thông tin dùng khi làm việc với danh mục từ điển
 • F3: Phím dùng để sửa một bản ghi dùng khi làm việc với danh mục từ điển
 • F4: Phím dùng để thêm một bản ghi mới. Ngoài ra, trong phân hệ Hệ thống thì phím F4 còn có tác dụng sao chép các dữ liệu về danh mục, số dư đầu kỳ từ tệp excel vào chương trình. Tổ hợp phím Ctrl+F4 dùng để sao chép thông tin khi làm việc với danh mục từ điển và màn hình nhập liệu
 • F5: Phím dùn để tra cứu theo mã hoặc theo tên trong danh điểm, hỗ trợ:
 • + Xem số liệu chi tiết khi đang xem số liệu tổng hợp
 • + Xem các chứng từ liên quan đến chứng từ đang cập nhật.
 • F6: Phím dùng để lọc tìm số liệu khi xem các báo cáo như đổi mã hoặc ghép mã khi làm việc với các danh mục từ điển. Tổ hợp phím Ctrl+F6 dùng để phân nhóm hàng loạt khi làm việc với các danh mục từ điển
 • F7: Phím dùng để in
 • F8: Phím dùng để xoá một bản ghi hoặc Hủy hóa đơn khi đã in
 • F11: Phim dùng để tính tổng
 • Esc Phím dùng để thoát
 • Tổ hợp phím Ctrl+A dùng để chọn tất cả. Ví dụ chọn tất cả các bút toán kết chuyển tự động cuối kỳ…
 • Tổ hợp phím Ctrl+U dùng để không chọn tất cả.

 

Cách dùng không hề khó nhưng hiệu quả mà phần mềm kế toán Fast Accounting mang lại rất bất ngờ cho người sử dụng. Để quá trình làm kế toán đơn giản và chính xác hơn thì bạn hãy sử dụng phần mềm kế toán Fast Accounting.