Hướng dẫn sử dụng Track changes trong Word 2010

Rate this post

Khi bạn thực hiện các thao tác chỉnh sửa các file văn hản trong word chắc hẳn bạn sẽ cần sử dụng đến tính năng chèn chú thích vào cột trong một đoạn văn bản nào đó trong file word của mình. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn biết cách để sử dụng Track Changes trên Word đây là một cách ghi chú nhanh chóng.

Với phiên bản office 2010 các tính năng đã được cải tiến rất nhiều so với các phiên bản 2003, 2007. VỚi phiên bản 2010 bạn sẽ thực hiện được các thao tác để chèn cũng như ghi chú cho đoạn văn bản để nhận xét về một bài báo cáo của người khách để giúp họ sửa lại hay chính bản chỉnh sửa xong và cần ghi chú lại để họ biết bạn đã chỉnh sửa gì rồi.

Hướng dẫn sử dụng Track changes trong Word 2010

Bước 1:

Hãy bôi đen đoạn văn bản mà bạn đang muốn chèn chú thích cho sau đó vào tab Review --> New Comment.

Tính năng Track Changes trên Word

Chọn hộp thoại New Comment

Tiến hành gõ đoạn chú thích bạn  muốn thêm vào và thực hiện với các chỗ khác mà bạn muốn.

Tính năng Track Changes trên Word

Ghi chú theo ý bạn

Trong tab Review bạn cào Track Changes --> Track Changes

Tại đây bạn có thể thực hiện sửa chữ mà bạn muốn sửa. Khi đó chữ đã được bạn sửa xong nhưng nó vẫn hiện chữ trước khi bạn sửa để dược đọc có thể biệt bạn làm sai gì và bạn sửa gì.

Bước 2: Tiến hành chỉnh sửa file văn bản có chưa các Comment

Ví dụ như bạn là người nhận văn bản, bạn đã có ghi chú thì bạn sẽ tiến hành chỉnh sửa như sau:

Tính năng Track Changes trên Word

Thực hiện các thao tác chỉnh sửa

Bạn hãy sửa đoạn văn bản cần sửa như trong ghi chú. Tiếp theo khi bạn sửa xong thì bạn sẽ có được thông báo ở cạnh comment như hình dưới.

Với các chữ đã được sửa bằng Track Changes bạn hãy bôi đen chữ đó và chọn Accept để đồng ý với sụ chỉnh sửa của người nhận xét nhé. Sau đó bạn tiến hành chọn ok và có thông báo hiện ra.

Còn nếu bạn không đồng ý với đoạn sửa nào đó thì bạn hãy chọn Reject và trong bảo thông báo vẫn hiện ra và bạn chọn OK là xong.

Muốn hoàn tất và chỉnh sửa cho file văn bản bạn hãy chọn thư mục Final nhé. Khi đó mọi thủ tục chỉnh sửa đã được hoàn tất.

Tính năng Track Changes trên Word

Kết quả thu được

Với bài viết này bạn đã biết cách để sử dụng Track changes trên word 2010 rối đó nhé. Giờ bạn có thể dễ dành chèn các chú thích vào các file văn bản của mình hay đánh giá các file báo cáo của người khác một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất. Đối với trong Excel bạn cũng có những cách chú ý như vậy nếu bạn chưa biết thì hãy đọc bài viết hôm sau của chúng tôi nhé