Hướng dẫn tạo bìa thư trong word 2007

Rate this post
Sử dụng Word 2007 để tạo bìa thư điện tử trên văn bản Word và gửi chúng tới danh sách khách hàng hoặc đối tác của công ty là việc thường phải thực hiện

Sử dụng Word 2007 để tạo bìa thư điện tử trên văn bản Word và gửi chúng tới danh sách khách hàng hoặc đối tác của công ty là việc thường phải thực hiện nhất là với những nhân viên hành chính. Làm thế nào để tạo bìa thư trong Word 2007?

Hướng dẫn tạo bìa thư trong word 2007

Hướng dẫn tạo bìa thư trong word 2007

Với Word 2007 bạn có thể sử dụng những mẫu đường viền đẹp và thú vị theo từng đối tượng nhận thư. Bằng cách này có thể giúp gây ấn tượng tốt với những khách hàng hoặc đối tác của bạn. Chúng ta cùng tìm hiểu cách tạo bìa thư trong word 2007 nhé!

Cách tạo bìa thư trong Word 2007

Để có thể tạo bìa thư trong Word 2007 bạn tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Bạn vào Maillings >> Chọn Start Mail Merge >> Chọn Step by Step Mail Merge Wizard

Tạo bìa thư trong word 2007

Chọn Step by Step Mail Merge Wizard

Bước 2: Chọn Envelopes rồi chọn Next: Starting document để sang Step 2

Cách tạo bìa thư

chọn Next: Starting document để sang Step 2

Bước 3: Chọn vào Envelope Options rồi ở bảng hiện ra bạn có thể  thay đổi các thông số cho bìa thư hoặc có thể để mặc định và Click OK.

Cách tạo bìa thư trong word 2007

Chọn vào Envelope Options

Bước 4: Vào Page Layout >> chọn Page Borders để tạo đường viền cho bìa thư

Hướng dẫn tạo bìa thư trong word 2007

Vào Page Layout >> chọn Page Borders

Tiếp đó bạn chọn kiểu dáng bạn muốn cho bìa thư của mình rồi chọn OK. Sau đó bạn chọn Next: Select recipients để sang Step 3

Hướng dẫn tạo bìa thư

chọn Next: Select recipients

Bước 5: Mở file Excel chứa các thông tin về người nhận thư của bạn bằng cách chọn vào Browse và bạn tìm đến file excel này, chọn file rồi nhấn Open

Hướng dẫn cách tạo bìa thư

Mở file Excel chứa các thông tin về người nhận thư

Bước 6: Bạn chọn Sheet chứa thông tin những người bạn muốn gửi thư cho họ. Nếu chỉ có 1 sheet bạn chỉ việc chọn OK.

Hướng dẫn cách tạo bìa thư trong word 2007

chọn Sheet chứa thông tin những người bạn muốn gửi thư

Tại bảng tiếp theo hiện ra bạn có thể thực hiện lọc một nhóm người nhận thư nhất định trong danh sách này bằng cách chọn Filter. Bạn cũng có thể sắp xếp danh sách theo một thuộc tính bằng cách chọn Sort để chọn ra những người muốn gửi. Bạn cũng có thể để mặc định là chọn tất cả rồi click OK. Sau đó nhấn Next: Arrange you envelope để sang Step 4

Các bước tạo bìa thư

Nhấn Next: Arrange you envelope

Bước 7: Điền các thông tin từ người gửi đến thông tin người nhận vào bìa thư. Nếu muốn thêm các thông tin của người nhận bạn chọn vào More items rồi chọn trường thuộc tính mà bạn muốn chèn vào bìa thư trong bảng mới hiện ra rồi chọn Insert

Các bước tạo bìa thư trong word 2007

Thêm các thông tin của người nhận

Tương tự bạn chèn thêm các trường khác cho đến khi chèn xong thì bạn chọn Next: Preview your envelopes để sang Step 5

Chi tiết cách tạo bìa thư

chọn Next: Preview your envelopes

Tại bước này bạn có thể chọn vào biểu tượng mũi tên như trong hình để xem bìa thư đã đúng như ý chưa. Nếu chưa được như ý của mình thì bạn có thể quay lại để chỉnh sửa. Còn đúng rồi thì bạn chọn Next: Complete the merge để sang Step 6:

Chi tiết cách tạo bìa thư trong word 2007

xem bìa thư đã đúng như ý chưa

Bước 8: Bạn chọn vàoEdit individual envelopes rồi chọn All ở bảng hiện ra rồi chọn OK để hoàn tất quá trình tạo bìa thư.

Các bước chi tiết tạo bìa thư

Chọn vào Edit individual envelopes

Kết quả bìa thư được tạo. Bạn có thể kéo thanh cuộn xuống để xem các bìa thư của những người nhận khác.

Các bước chi tiết tạo bìa thư trong word 2007

Kết quả

Vậy là chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách tạo bìa thư trong Word 2007 rồi đó. bạn có thể tạo ra những bìa thư độc đáo mang Style riêng để gửi đến những nhóm đối tượng khác nhau.